Ciekawostki historyczne o destylacji alkoholu

Destylacja, nie tylko alkoholu, polega na dwóch następujących po sobie procesach fizykochemicznych – odparowaniu cieczy i ponownym skropleniu, czyli kondensacji. Jest zjawiskiem powszechnie występującym w przyrodzie i wykorzystywanym w produkcji alkoholi.

Zastosowanie destylacji do wytwarzania alkoholi ma na celu oddzielenie cieczy od nielotnych substancji stałych, które są produktami ubocznymi. Destylacja alkoholu w celu poprawy jego jakości i smaku, a także innych substancji, w celu oddzielenia pożytecznych składników od zbędnych, była stosowana od wieków. Jak radzono sobie z nią w dawnych czasach?

Destylacja w czasach starożytnych

Po raz pierwszy destylację stosowały wielkie, starożytne cywilizacje, choć trudno powiedzieć, czy byli to Chińczycy, Babilończycy, czy Egipcjanie. Służyła ona wówczas wytwarzaniu leków, balsamów i pachnących kosmetyków. Poprzez odparowanie i skraplanie uzyskiwano esencje na bazie ziół lub kwiatów, które były wykorzystywane np. W medycynie, upiększaniu i do balsamowania zwłok. Szczegółowo wspominali o tym procesie starożytni Grecy, zauważając, że skrapla się ciecze, np. wodę morską i wina, aby były zdatne do picia. Starożytnym alchemikom zawdzięczamy z kolei wynalezienie alembiku, czyli naczynia do skraplania, pierwotnie była to waza z małym otworem.

Początki produkcji alkoholi

Wszystkie wielkie cywilizacje znały jakieś przepisy na napoje alkoholowe – na bazie jęczmienia, sfermentowanych owoców bądź destylatu, np. Chińczycy destylowali napój z ryżu już w VIII w. p.n.e.. W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej jako pierwsi destylowali alkohol Grecy, a umiejętność tę przejęli od nich i udoskonalili Rzymianie. Produkcją alkoholi zajmowały się też ludy zamieszkujące w czasach starożytnych i na początku panowania chrześcijaństwa na terenie Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii. Francji.... W czasach pierwszych chrześcijan produkcja i spożywanie alkoholu miały pozytywny wydźwięk – w Biblii pojawia się wiele malowniczych opisów produkcji trunków, choć nadużycie alkoholu było już z kolei uważane za występek

Destylacja alkoholu w czasach nowożytnych

W średniowieczu bardzo chętnie spożywano alkohol, co wiązało się z tym, że woda pitna była słabej jakości i często mogła stanowić rozsadnik epidemii. Znajomość procesów wytwarzania alkoholu polepszyła się po kontaktach z Arabami podczas ich inwazji na Europę. „Saraceni” rozpowszechnili stosowanie alembiku, co znacznie podniosło jakość produkcji.

Alkohol produkowano wówczas jako zamiennik wody, a także w celach leczniczych, dla usprawnienia trawienia i poprawy samopoczucia.

Produkcja alkoholu lepszej jakości i na większą skalę stała się możliwa dzięki odkryciom XI-wiecznego lekarza, Awicenny, w zakresie technik destylacji. To właśnie w XI wieku po raz pierwszy wyprodukowano we Włoszech napój alkoholowy o dużej mocy, destylowany z wina. Co ciekawe, w dawnych czasach nazywano destylowane wyroby alkoholowe „acqua vitae” – woda życia. I faktycznie, wierzono, że częste zażywanie spirytusu ma właściwości uzdrawiające i poprawiające samopoczucie. W czasie epidemii dżumy zachęcano do spożywania, wierząc w jego właściwości dezynfekujące i unieszkodliwiające „czarną śmierć”. Praktycznie każda nacja z czasem wytworzyła charakterystyczny dla siebie rodzaj destylowanego alkoholu, taki jak np. grappa, rakija, samogon, palinka, koniak, whisky, rum, wódka, tequila... Było to możliwe dzięki usprawnieniu procesu destylacji i wynalezieniu nowych urządzeń. Już w XVI wieku praktycznie pito alkohol dla przyjemności, a nie w celach leczniczych. W XVII wieku opracowano też bardziej wydajną i tańszą w niektórych regionach geograficznych metodę produkcji spirytusu z ziemniaków.

W późniejszych wiekach alkohol wszedł do powszechnego użycia, a jego popularność święci stale triumf z powodu masowości i standaryzacji produkcji, co pociąga za sobą odpowiednią jakość i obniżenie kosztów. Choć oczywiście, wśród znawców popularne są wyszukane, kosztowne i często niszowe gatunki alkoholi destylowanych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 978 547

E-mail: kontakt@portopraga.pl

Zawsze chciałeś spróbować samemu zrobić wino, liker albo cydr? Na nasze stronie znajdziesz porady dotyczące zarówno przygotowania alkoholu jak i akcesorii niezbędnych do jego wykonania.