Polityka 365

Blog Polityczny

Ustawa – najwyższe źródło prawa

1 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – najwyższe źródło prawa Prawo polskie opiera się na ustawach. Ustawa jest to najwyższego rzędu powszechnie obowiązujący akt prawny uchwalany przez Parlament. Najważniejszą ustawą w naszym kraju jest ustawa zasadnicza, która bardziej znana jest, jako Konstytucja RP. To właśnie ona określa ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, jest ona źródłem prawa, czyli określa wszelkie prawa i obowiązki obywateli wobec państwa i państwa wobec obywateli. To właśnie na niej muszą się opierać ustawy zwykłe, które są bardziej szczegółowo zakreślają prawo w naszym kraju. Każda dziedzina naszego życie musi być regulowana na podstawie ustaw. To w ustawie są zawarte delegacje do wydania szczegółowych rozporządzeń, jako instrukcji do ustawy. Każda ustawa jest uchwalana przez Sejm RP, następnie jest zatwierdzana przez Senat i podpisywana, jako ostateczne zatwierdzenie przez Prezydenta RP. Jednak Senat po otrzymaniu tekstu uchwalonej ustawy, może ją zatwierdzić, bądź to uchwalić poprawki do ustawy i odesłać ją do ponownego uchwalenia do Sejmu. Posłowie mogą poprawki senatorów zatwierdzić lub tez odrzucić je w części lub w całości. Po tym głosowaniu ustawa trafia do podpisania do Prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma kilka możliwości – pierwszą z nich jest podpisanie ustawy, wówczas ustawa trafia do druku w dzienniku ustaw i po vacatio legi zaczyna obowiązywać. Może również ustawę zawetować, czyli odmówić podpisu. W takim przypadku ustawa ponownie trafia pod obrady sejmu. Sejm może weto Prezydenta odrzucić kwalifikowaną liczbą głosów, może jednak rozpatrzeć uwagi Prezydenta przyjmując odpowiednie poprawki. Prezydent może również uchwaloną ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z obowiązującą Konstytucją.

Ustawa – najwyższe źródło prawa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)