Polityka 365

Blog Polityczny

Politologia

15 sierpnia 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Politologia Aby społeczeństwo mogło właściwie funkcjonować, musi mieć swoje zasady i ograniczenia, a jest to możliwe dzięki sprawowanej władzy. Władza jest częścią każdej społeczności, ona ukierunkowuje i wytycza zasady, dlatego jest niezwykle ważna. Badaniem i interpretowaniem zasad dotyczących funkcjonowania władzy w państwie, zajmują się nauki polityczne, potocznie nazywane politologią. W Polsce politologia dzieli się na pięć głównych działów, a wśród nich można wyróżnić takie wytyczne jak: funkcjonowanie systemów politycznych, stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie, teoria polityki, doktryny polityczne i poszczególne działy polityki omawiane szczegółowo, jak polityka gospodarcza, ekologiczna itp. Ogólnie cała polityka toczy się wokół sprawowania władzy w państwie i jej odbierania przez społeczeństwo. Polityka to wszystkie działania dążące do zdobywania władzy, jej utrzymywania na stałym poziomie i wszystkie czynności z tym związane. Taka nauka społeczna jak politologia, zajmuje się też teorią organizacji władzy, jej głównymi funkcjami i charakterem całego państwa. Czyli wszystko się kręci koło społeczeństwa i władzy, która w nim rządzi. Władza rządzi za pomocą ustaw, dzięki temu wszystko ma swoje wytyczone granice. Władza jest niezbędna w każdej społeczności, jej funkcjonowanie ma wielki wpływ na wszystkich obywateli, na to, co się aktualnie w państwie dzieje. Różne są rodzaje władzy i sposób jej sprawowania, ale zawsze ma ona dążyć do ustanawiania zasad, według których społeczeństwo ma żyć zgodnie i porządnie.