Polityka 365

Blog Polityczny

Polityka zagraniczna – każde państwo ją posiada

8 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Polityka zagraniczna – każde państwo ją posiada Politykę zagraniczną prowadzi każde państwo na świecie. Przy jej pomocy kraje mogą prowadzić własne interesy lub osiągać zakładane cele. Charakter polityki zagranicznej ściśle związany jest z wewnętrzną strukturą danego państwa, jego celów czy założeń. Stąd polityka zagraniczna realizowana jest zawsze przy założeniu, że kraj będzie bronił swoich interesów – granic, terytorium, kultury, ideologii, języka czy status ekonomiczny. Dlatego polityka zagraniczna bardziej stawia na współpracę niż zamianę określonych interesów. Sposób uzyskania określonych celów w dużej mierze uzależniony jest od założeń danego państwa, stąd zakładane cele można zdobywać przez współpracę, wojnę, okupację, wyzysk czy agresję. Stąd każdy kraj posiada swoją politykę zagraniczną, czy tego chce czy nie, jest zmuszony do prowadzenia własnej polityki zagranicznej. Jaki jest cel takich działań? Przede wszystkim państwa prowadzać politykę zagraniczną zapewniają swoje bezpieczeństwo, następnie dbają o rozwój kraju i wzrost jego statusu ekonomicznego. Za pomocą polityki międzynarodowej można również spowodować wzrost państwa w siłę oraz wzrost jego znaczenia na arenie międzynarodowej, – czyli prestiż. W Polsce politykę zagraniczną realizuje Minister Spraw Zagranicznych przy pomocy konsulatów i ambasad. Parlament zaś zakłada cele, które ma osiągnąć polityka zagraniczna i rozlicza Ministra Spraw Zagranicznych oraz podległe mu jednostki z osiągniętych rezultatów i zdobytych celów.