Polityka 365

Blog Polityczny

Instytucje polityczne

9 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Instytucje polityczne W każdym społeczeństwie, ważną rolę odgrywa władza. To jak jest ona sprawowana i przez kogo, ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli. Władza jest potrzebna w każdym państwie, bo wytycza granice dla różnych czynności. Władza jest nieodłącznie związana z prawem, dzięki ustawom wiadomo, co można a czego nie. Ogromną rolę odgrywają instytucje polityczne w państwie, są one złożone z grupy osób, które mają specjalne umiejętności związane z życiem politycznym i społecznym, rozumieniem jego funkcjonowania i uczestnictwem w konkretnej zbiorowości. Instytucje polityczne można podzielić ze względu na obszar ich obowiązywania i działania i tak mamy instytucje działające w władzy centralnej, regionalnej i lokalnej. Instytucje polityczne są ściśle związane z procesami politycznymi, ze zdobywaniem władzy, utrzymywaniem jej i sprawowaniem władzy na różnych obszarach społecznych. Instytucją polityczną mogą, więc być takie organy jak: Sejm, Kancelaria Prezydenta czy Senat. Jeśli chodzi o Sejm, to najwyższy organ władzy państwowej w naszym kraju. Stanowi on pierwszą Izbę polskiego Parlamentu a jego skład to 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach, równych i bezpośrednich. To glosowanie ma charakter tajny, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Senat zaś składa się z 100 senatorów, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Senat jest organem ustawodawczym i stanowi drugą Izbę Parlamentu polskiego. Takie instytucje polityczne w głównej mierze rządzą całym krajem, ustanawiają zasady, według których działa społeczeństwo i określają reguły zachowania w poszczególnych sytuacjach.

Polityka i jej elementy

26 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Polityka i jej elementy Generalnie pod pojęciem polityki, można znaleźć ogół pojęć związanym ze sprawowaniem władzy w państwie, jej nabywanie i utrzymywanie. To władza i prawo, nieodłącznie ze sobą powiązane, a także ludzie, którzy się nią zajmują, na co dzień. Polityka to niezwykle szerokie pojęcie, jest związane z sprawowaniem władzy przez instytucje państwowe. Polityka obejmuje wszystkie działania rządu, ich wpływ na życie obywateli, to system polityczny w państwie. Pod tym pojęciem można też znaleźć zdolność i możliwości partii rządzących krajem, do mobilizowania społeczeństwa w dążeniu do określonego celu. Zyskanie przez to posłuchu i szacunku z ich strony a także wiary w ich słowa i przekonania. Każde państwo potrzebuje władzy, aby mogło normalnie funkcjonować, bo dzięki prawu i regulacjom z jego strony, można żyć zgodnie z zasadami. Ważnym elementem polityki, są partie polityczne i politycy w nich się znajdujący. To oni są wybierani w wyborach wolnych i demokratycznych, w głosowaniu tajnym, to samo społeczeństwo ich wybiera. Oni jedynie decydują o tym, jaka partia jest dla nich dobra, które cele im najbardziej przyświecają. Politycy dążą do zdobywania coraz to większej władzy, jednak najważniejszą władzę w państwie ma jego prezydent i Parlament. Taki przedstawiciel państwa jest potrzebny, szczególnie, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. To on mówi w interesie całego swojego kraju, nawiązuje odpowiednie relacje i utrzymuje obywateli w poczuciu bezpieczeństwa. Każde państwo ma własny system polityczny, różnią się one zważywszy na religię, styl życia, ukierunkowania polityczne.

Burmistrz jak się patrzy

18 sierpnia 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Burmistrz jak się patrzy W Polsce urząd burmistrza ma długoletnią tradycję, bo sięga już średniowiecza. Urząd burmistrza obecnie przypisuje się miastom powyżej 100 tysięcy mieszkańców, chyba, że miasto miało wcześniej ten urząd. Obecnie odpowiednikiem burmistrza jest prezydent miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli danej miejscowości. Dodatkowo w miastach, które mają prawo powiatu prezydent pełni również funkcję starosty, – czyli reprezentuje powiat na zewnątrz, jest jego zwierzchnikiem oraz przewodniczącym zarządu powiatu. Do zadań prezydenta miasta należy przede wszystkim odpowiednie reprezentowanie miasta na zewnątrz oraz sprawowanie pieczy nad jego organizacją wewnątrz. Prezydent jest również kierownikiem urzędu miasta i gminy, – gdy miasto oczywiście posiada prawa powiatu. To właśnie prezydent miasta jest odpowiedzialny za odpowiednie kierowanie miastem, jego rozwój i poprawne funkcjonowanie, to samo również tyczy się organizacji urzędu miasta. Prezydent miasta spełnia przede wszystkim funkcję wykonawczą miasta. Oprócz tego, że prezydent miasta może być starostą, również może być prezydentem, burmistrzem albo zastępcą prezydenta w innej gminie, może być również posłem lub senatorem oraz może być zatrudniony w administracji rządkowej. Z mocy ustawy prezydent miasta jest również kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jednakże w tym zakresie może on powołać swojego zastępcę, który będzie kierował tym Urzędem, co jest bardzo często praktykowane. Krótko mówiąc, prezydent to reprezentant miasta.