Polityka 365

Blog Polityczny

Burmistrz jak się patrzy

18 sierpnia 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Burmistrz jak się patrzy W Polsce urząd burmistrza ma długoletnią tradycję, bo sięga już średniowiecza. Urząd burmistrza obecnie przypisuje się miastom powyżej 100 tysięcy mieszkańców, chyba, że miasto miało wcześniej ten urząd. Obecnie odpowiednikiem burmistrza jest prezydent miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli danej miejscowości. Dodatkowo w miastach, które mają prawo powiatu prezydent pełni również funkcję starosty, – czyli reprezentuje powiat na zewnątrz, jest jego zwierzchnikiem oraz przewodniczącym zarządu powiatu. Do zadań prezydenta miasta należy przede wszystkim odpowiednie reprezentowanie miasta na zewnątrz oraz sprawowanie pieczy nad jego organizacją wewnątrz. Prezydent jest również kierownikiem urzędu miasta i gminy, – gdy miasto oczywiście posiada prawa powiatu. To właśnie prezydent miasta jest odpowiedzialny za odpowiednie kierowanie miastem, jego rozwój i poprawne funkcjonowanie, to samo również tyczy się organizacji urzędu miasta. Prezydent miasta spełnia przede wszystkim funkcję wykonawczą miasta. Oprócz tego, że prezydent miasta może być starostą, również może być prezydentem, burmistrzem albo zastępcą prezydenta w innej gminie, może być również posłem lub senatorem oraz może być zatrudniony w administracji rządkowej. Z mocy ustawy prezydent miasta jest również kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jednakże w tym zakresie może on powołać swojego zastępcę, który będzie kierował tym Urzędem, co jest bardzo często praktykowane. Krótko mówiąc, prezydent to reprezentant miasta.