Polityka 365

Blog Polityczny

Wybory – słów kilka

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Wybory – słów kilka Wybory w demokratycznych państwach są jednym, obok przejęcia władzy przez daną organizację, z najważniejszym momentów dla kandydatów jak i całych partii. To właśnie dzięki nim każdy obywatel może wybrać swojego kandydata, który przy zdobyciu określonej władzę, W Polsce rozróżniamy pewną hierarchię wyborów, która od rynku lokalnego przechodzi w wybory ogólnonarodowe, aż wreszcie w wybory prezydenta kraju, które są na znajdują się na ostatnim miejscu. Stąd wybory w Polsce można podzielić na: samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Wynik w dużej mierze odzwierciedla myśl danego społeczeństwa. Decydując się na określonego kandydata wyborca utożsamia się z jego poglądami, chce, aby weszły w życie plany jego wybrańca oraz oczekuje zmian, które zapowiada jego kandydat. Wybory w Polsce są: powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne, równe i tajne. Powszechne, czyli każdy obywatel ma prawo do tego żeby głosować lub kandydować, jeżeli chodzi o wybory – inaczej nazywa się to czynnym i biernym prawem wyborczym. Każde wybory są również bezpośrednie, oznacza to, że obywatel sam osobiście oddaje swój głos na kandydata, a jego głos ma decydujące znaczenie dla wyniku głosowania. Proporcjonalność odnosi się do liczby mandatów uzyskanych przez określoną partię, która jest odpowiednio adekwatna do liczby uzyskanych głosów. Równość w wyborach objawia się tym, że każdy głos jest sobie równy, ma to samo znaczenie i tą samą wartość. I ostatnia cecha wyborów, tajność. Odnosi się ona do tego, że wybory przebiegają anonimowo i do samego ich końca nie wiadomo, kto wygra.