Polityka 365

Blog Polityczny

Tryb uchwalania ustawy przez Sejm

10 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Tryb uchwalania ustawy przez Sejm W Polsce źródłem prawa są ustawy. Są to uchwalane przez Sejm akty prawa powszechnego, które regulują życie każdego obywatela, znajdującego się na terenie Polski. Tworzenie ustaw nie jest proste, jednak można powiedzieć, że cały cykl uchwalania ustaw jest bardzo podobny. Aby powstała ustawa, konieczna jest inicjatywa ustawodawcza, którą możne wnieść grupa posłów, rząd, Prezydent. Ale taka inicjatywa, może leżeć po stronie społeczeństwa, które aby wnieść projekt ustawy muszą zebrać określoną 100 tyś. Liczbę podpisów pod inicjatywą i takie dokumenty złożyć w kancelarii sejmu. To Sejm RP, jako ciało ustawodawcze ma możliwość uchwalenia prawa w postaci ustaw. Projekty złożone do laski marszałkowskiej trafiają najpierw do prac odpowiedniej komisji, która się zajmuje problematyką, której dotyczy ustawa. To właśnie ta komisja oddaje projekt do prezydium sejmu z rekomendacją – czy ustawę popiera czy też nie. Następnie ustawa jest poddawana pierwszemu czytaniu, po czym posłowie głosują czy projekt ma być poddany pracom w komisji, czy też już na tym etapie w całości odrzucony. Kiedy jest zatwierdzony do prac w komisji, komisja pracuje nad projektem dokonując odpowiednich poprawek, po czy kolejny raz projekt jest przedstawiany posłom, którzy głosują czy w takim kształcie ustawę przyjąć czy w dalszym ciągu ma trafić do prac w komisji. Posłowie również mogą zgłaszać poprawki do ustawy. Każda zmiana w treści ustawy jest głosowana przez Sejm. Kiedy Sejm przegłosuje ustawę, wówczas trafia ona do Senatu i tam wymaga zatwierdzenia.