Polityka 365

Blog Polityczny

Systemy polityczne w Polsce

9 października 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Systemy polityczne w Polsce Każde państwo posiada swój odrębny system polityczny, Polska nie jest w tym wyjątkiem. System taki to przede wszystkim ogół różnych organów w państwie, organizacji i grup społecznych a także partii politycznych, które razem uczestniczą w działaniach o tle politycznym w konkretnym państwie. System polityczny reguluje też relacje pomiędzy tymi organami. Przeróżne są systemy polityczne na świecie, najbardziej popularny jest liberalny system, który opiera się na konkurencyjności systemów partyjnych i wolnym wyborom poddanym społecznej kontroli. Poza tym bardzo znany jest postkomunistyczny system polityczny, który w Polsce został wyznaczony na przełomie lat 80 i 90. Jego głównymi ideami są gospodarka rynkowa, demokracja parlamentarna i suwerenność narodowa. Dalej można wymienić wschodnioazjatycki system polityczny, gdzie najważniejsza jest aprobata dla rządzących krajem i islamski system partyjny, gdzie wszystkie stosunki polityczne muszą ściśle współgrać z religią islamu. Można jeszcze przy temu wymienić reżim wojskowy, gdzie wszystkie czynniki kształtujące system polityczny podlegają wojsku. System polityczny może mieć różny charakter, może być autorytarny, demokratyczny albo częściowo demokratyczny. System polityczny pełni cztery główne funkcje, są to: funkcja mediacyjna, która sprowadza się do rozwiązywania konfliktów; funkcja regulacyjna, mająca na celu sterowanie różnymi procesami związanymi z rządzeniem państwem; funkcja adaptacyjna, która poszerza bazę działania systemu politycznego i funkcja innowacyjna, która wprowadza do otoczenia nowe reguły i zasady.