Polityka 365

Blog Polityczny

Świat polityki

17 września 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Świat polityki Można stwierdzić, że polityczna scena jest bardzo burzliwa. W tej sferze zawsze się coś dzieje, bo składa się ona z polityków, czyli z osób, które tworzą wspólnoty i partie polityczne, mające te same lub odmienne cele i priorytety związane z dążeniem do zdobycia władzy w państwie. Całą polityka opiera się na pojęciu władzy, na rządzeniu społeczeństwem, zdobywaniem jego zaufania, na utrzymywaniu się przy władzy i zdobywaniu sprzymierzeńców. Głównie władze w państwie polskim sprawuje Prezydent i Izby Parlamentarne w postaci Sejmu i Senatu. Prezydent jest głównym zwierzchnikiem narodu, jego przedstawicielem i to on zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Sejm i Senat zaś składają się z posłów i senatorów, którzy podejmują decyzje w imieniu wszystkich obywateli. Są oni wybierani w wyborach powszechnych, wolnych i tajnych i mają tak naprawdę ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwo. To oni ustalają nowe ustawy, czyli akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym. Ustawą może być każda sprawa, dotycząca dosłownie wszystkich sfer życia społecznego. Ustawy tak naprawdę ustala Sejm, które są potem uchwalane przez Senat. Ustawy są bardzo ważne, to one są regułami postępowania obywateli w różnych sytuacjach. Władza jest potrzebna w każdym państwie, dzięki organom państwowym społeczeństwo ma ustanowione normy zachowania. Władze polityczne podejmują za nas decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Jak widać polityka jest istotna, więc warto się nią na bieżąco interesować?

Polityka i jej pojęcie

16 sierpnia 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Polityka i jej pojęcie Współcześnie na całym świecie polityka odgrywa bardzo istotną rolę. Warto, więc powiedzieć na jej temat kilka istotnych informacji. Przede wszystkim zacznijmy, więc od tego, że polityka uznana jest za ogromną ilość różnorodnych regulacji, które to zawsze są powiązane ze sprawowaniem władzy na terenie jakiegoś państwa. Dodatkowo warto zauważyć, że polityka jest pojęciem bardzo szerokim. W tym pojęciu leżą przecież działania wszelkich instytucji państwowych, ale także ujmuje ona sztukę zdobywania oraz utrzymywania władzy. Charakterystyczną cechą jest to, że jeżeli oba te elementy znajdują się na bardzo wysokim poziomie wówczas to można powiedzieć, że kultura polityczna jest doskonała pod każdym względem. Wyjaśniając, czym jest kultura polityczna warto zauważyć, że jest to, pewna sfera zachowań, a przede wszystkim nastawienie polityków oraz społeczeństwa właśnie do tematu, jakim jest polityka. W temacie tym można wyróżnić tak zwaną kulturę zaściankową. Jest to kultura, o której mówimy wówczas, kiedy to wszelcy obywatele w ogóle nie interesują się zagadnieniami polityki. Dodatkowo społeczeństwo to nie ma także o niej niemal żadnej wiedzy na ten temat, a dzieje się tak przede wszystkim, dlatego, że nie mają na nią żadnego wpływu. Najczęściej taką kulturą zaściankową wyróżniają się ludzi młodzi, oraz osoby, które to żyją na terenie państw autorytatywnych. Osoby te mają, bowiem przeświadczenie, że ich głos nie ma żadnego wpływu na wydarzenia polityczne, co sprawia, że nie biorą udziału w wyborach, czy też uważają, że wydarzenia polityczne są dla nich nieważne.