Polityka 365

Blog Polityczny

Politologia, czyli słowo o polityce

21 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Politologia, czyli słowo o polityce Wielce upraszczając można powiedzieć, że politologia to nauka o polityce. Jednak twierdzenie to mimo swojej zasadności było by krzywdzące dla samej nauki. Politologia, bowiem w szerszym kontekście należy do nauk społecznych, czyli tych poświęconych relacjom między ludźmi. Niewątpliwie politologia ściśle skorelowana jest z innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak socjologia, psychologia czy prawo. Nauka o polityce ma charakter przede wszystkim charakter czysto teoretyczny. Tratuje o władzy, jej funkcji i roli w życiu społecznym. Po ukończeniu politologii z całą pewnością można zostać politykiem, choć w tej chwili kierunek ten bardziej podąża w stronę administracji czy stosunków międzynarodowych, a także świadomego korzystania z funduszy unijnych. Tematem zainteresowań politologii jest przede wszystkim państwo, polityka i władza. W pewnym stopniu nauka ta ociera się o badania humanistyczne, jednak w swojej wymowie jest bardziej fachowa i terminowa. Sama nauka nie ogranicza się tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz swoimi zainteresowaniami wybiega daleko ponad granice kraju. Współcześnie przedmiot ten stał się równie popularny, co administracja, prawo czy europeistyka. Absolwenci tego kierunku są osobami świadomymi działania polskich instytucji oraz całego kraju. Absolwenci mają przed sobą otwarte drzwi w wielu różnych miejscach zatrudnienia, szczególnie w administracji zawodowej i funduszach europejskich. Politologia to dobry wybór dla ludzki, którzy szukają perspektyw na przyszłość.