Polityka 365

Blog Polityczny

Świat polityki

17 września 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Świat polityki Można stwierdzić, że polityczna scena jest bardzo burzliwa. W tej sferze zawsze się coś dzieje, bo składa się ona z polityków, czyli z osób, które tworzą wspólnoty i partie polityczne, mające te same lub odmienne cele i priorytety związane z dążeniem do zdobycia władzy w państwie. Całą polityka opiera się na pojęciu władzy, na rządzeniu społeczeństwem, zdobywaniem jego zaufania, na utrzymywaniu się przy władzy i zdobywaniu sprzymierzeńców. Głównie władze w państwie polskim sprawuje Prezydent i Izby Parlamentarne w postaci Sejmu i Senatu. Prezydent jest głównym zwierzchnikiem narodu, jego przedstawicielem i to on zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Sejm i Senat zaś składają się z posłów i senatorów, którzy podejmują decyzje w imieniu wszystkich obywateli. Są oni wybierani w wyborach powszechnych, wolnych i tajnych i mają tak naprawdę ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwo. To oni ustalają nowe ustawy, czyli akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym. Ustawą może być każda sprawa, dotycząca dosłownie wszystkich sfer życia społecznego. Ustawy tak naprawdę ustala Sejm, które są potem uchwalane przez Senat. Ustawy są bardzo ważne, to one są regułami postępowania obywateli w różnych sytuacjach. Władza jest potrzebna w każdym państwie, dzięki organom państwowym społeczeństwo ma ustanowione normy zachowania. Władze polityczne podejmują za nas decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Jak widać polityka jest istotna, więc warto się nią na bieżąco interesować?