Polityka 365

Blog Polityczny

Niech żyje demokracja!

22 września 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Niech żyje demokracja! W wielkim uproszczeniu demokracja to nic innego jak ustrój polityczny. Władza w takim systemie sprawowana jest przez wszystkich obywateli – inaczej mówiąc władza stanowi odbicie ich woli. Systemy demokratyczne można ze względu na sposób sprawowania władzy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Pierwsze z nich to te, w których władza sprawowana jest przez przedstawicieli, którzy pośredniczą pomiędzy obywatelem, a rządem. W drugim wypadku władza sprawowana jest przez osobiście przez każdego obywatela. Stąd demokrację można podzielić na pośrednią i bezpośrednią. Ustrój, jaki panuje w Polsce zaliczamy do demokracji pośredniej, a jej odmianą jest demokracja parlamentarna. Oznacza to, że władza sprawowana jest przez posłów i senatorów, których wybierają obywatele. Najważniejszą cechą demokracji jest to, że każdy obywatel może sprawować władzę i to właśnie on ma wpływ na losy, politykę oraz sposób funkcjonowania kraju. Stąd ważnym elementem każdej demokracji są wolne wybory, za pomocą, których decyduje się o kształcie władzy. Obok demokracji parlamentarnej istnieje również demokracja prezydencka, w której to obywatele wybierają swojego prezydenta – namiestnika państwa i szefa całego rządu. W takim systemie prezydent ma duży wpływ na władzę wykonawczą, jednak nie ma on wpływu na władzę ustawodawczą. System prezydencki popularny jest np. w Stanach Zjednoczonych. W XXI wieku demokracja uważana za ustrój cechujący cywilizowane kraje, w których dba się o obywateli. Demokracja, jako ustrój spotyka się z częstą krytyką. Zarzuca się jej fałszerstwa wyborcze, niestabilność polityczną czy nieefektywność.