Polityka 365

Blog Polityczny

Koalicje polityczne

28 sierpnia 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Koalicje polityczne Na terenie każdego z państw bardzo dużą rolę odgrywa koalicja. Warto, więc wyjaśnić, czym jest oraz jakie są jej główne wytyczne oraz podstawowe znaczenia. Koalicja polityczna jest zawsze formowana dla osiągnięcia pewnych wzajemnych korzyści, co sprawia, że ma bardzo duże i zasadnicze znaczenie. Najczęściej, więc używa się jej, dlatego, że w innym przypadku owe cele byłyby niemożliwe. Istnieje kilka różnorodnych koalicji, zaś jedną z najważniejszych jest koalicja wyborcza. Jest to złączenie sił, dzięki którym możliwe staje się wygranie wyborów. W tym celu ze sobą połączyć się mogą na przykład partie polityczne, czy też grupy, które połączone są jednym wspólnym interesem. W tym celu ustanawia się także przedstawicielstwo, dzięki czemu o wiele łatwiej można wyznaczyć i osiągnąć cele. Wśród takich koalicji możemy wyróżnić addytywną, która to zawsze tworzona jest przez partie. Jej głównym i zasadniczym celem jest zintegrowanie głosów wyborców. Dodatkowo możemy także wyróżnić koalicję subaddytywną, której to zasadniczym celem jest pozyskanie większej grupy wyborców. Ostatnim rodzajem koalicji jest superaddytywna, której cechą charakterystyczną jest to, że dostaje premię za samo swoje powstanie. Jednym z rodzajów, które to cieszą się dziś dużą popularnością jest także koalicja decyzyjna. Jej zasadniczym celem jest przeforsowanie decyzji w sprawie, a także zdobycie znaczenia na rynku. Ostatnim rodzajem jest tak zwana koalicja gabinetowa, która to zawsze powstaje w chwili, kiedy powstaje i formuje się nowy rząd. Dzięki takiej koalicji ma on większe szanse na poparcie.