Polityka 365

Blog Polityczny

Ustawa – najwyższe źródło prawa

1 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – najwyższe źródło prawa Prawo polskie opiera się na ustawach. Ustawa jest to najwyższego rzędu powszechnie obowiązujący akt prawny uchwalany przez Parlament. Najważniejszą ustawą w naszym kraju jest ustawa zasadnicza, która bardziej znana jest, jako Konstytucja RP. To właśnie ona określa ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, jest ona źródłem prawa, czyli określa wszelkie prawa i obowiązki obywateli wobec państwa i państwa wobec obywateli. To właśnie na niej muszą się opierać ustawy zwykłe, które są bardziej szczegółowo zakreślają prawo w naszym kraju. Każda dziedzina naszego życie musi być regulowana na podstawie ustaw. To w ustawie są zawarte delegacje do wydania szczegółowych rozporządzeń, jako instrukcji do ustawy. Każda ustawa jest uchwalana przez Sejm RP, następnie jest zatwierdzana przez Senat i podpisywana, jako ostateczne zatwierdzenie przez Prezydenta RP. Jednak Senat po otrzymaniu tekstu uchwalonej ustawy, może ją zatwierdzić, bądź to uchwalić poprawki do ustawy i odesłać ją do ponownego uchwalenia do Sejmu. Posłowie mogą poprawki senatorów zatwierdzić lub tez odrzucić je w części lub w całości. Po tym głosowaniu ustawa trafia do podpisania do Prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma kilka możliwości – pierwszą z nich jest podpisanie ustawy, wówczas ustawa trafia do druku w dzienniku ustaw i po vacatio legi zaczyna obowiązywać. Może również ustawę zawetować, czyli odmówić podpisu. W takim przypadku ustawa ponownie trafia pod obrady sejmu. Sejm może weto Prezydenta odrzucić kwalifikowaną liczbą głosów, może jednak rozpatrzeć uwagi Prezydenta przyjmując odpowiednie poprawki. Prezydent może również uchwaloną ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z obowiązującą Konstytucją.

Ustawa – podstawa prawa polskiego

19 sierpnia 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – podstawa prawa polskiego Każde prawo, jakie obowiązuje w naszym kraju musi mieć oparcie w ustawie. Tak stanowi polskie prawo. Nie można jednak mówić o ustawie, kiedy się nie wie, co to jest za akt prawny. Ustawa jest to inaczej mówiąc właśnie powszechny akt prawa, ustanowiony w naszym kraju przez parlament. Ustawy można podzielić na różne kategorie, jednak podstawowym podziałem jest na ustawy zasadnicze i zwykłe. Ustawa zasadnicza zwana również konstytucją, jest to najwyższej mocy akt prawny, który określa ustrój panujący w danym kraju. Konstytucja jest określana, jako źródło wszelkiego prawa w kraju. W Polsce, żadna ustawa nie może być niezgodna z konstytucją. Konstytucja w naszym kraju jest uchwalana przez Parlament w drodze głosowania. O ile jednak ustawa może być uchwalona większością zwykłą przez Sejm, to Konstytucja, jako ustawa zasadnicza musiała być uchwalona przez większość kwalifikowana, czyli 2/3 głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych Sejmu i Senatu. Konstytucja RP z 1997 roku wymagała również zatwierdzenia przez Naród w drodze referendum. Dopiero po tym referendum Prezydent RP podpisał akt Konstytucji. O ile Konstytucja jest ustawą ogólną, która nie zawiera dokładnych przepisów prawa, ale jedynie zarysy, to ustawa zwykła musi już dokładnie regulować zakres życia, którego dotyczy. Nie może jednak być tek, że ustawa zwykła jest niezgodna z Konstytucją. Na straży zgodności prawa polskiego z ustawą zasadniczą stoi Trybunał Konstytucyjny. W razie ogłoszenia niezgodności jakiś przepisów z obowiązującą konstytucją, parlamentarzyści muszą w taki sposób zmienić wadliwe przepisy, by były dopasowane do wskazań Konstytucji.