Polityka 365

Blog Polityczny

Polityka wyznaniowa

6 października 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Polityka wyznaniowa Polityka wyznaniowa nieodłącznie związana jest z religią a ta z kolei jest to bardzo złożone zjawisko polityczne oraz kulturalne. Współcześnie możemy powiedzieć, że jest to bardzo ważny element, który to ma na niemal każdego człowieka nader wielki wpływ. Religia, bowiem związana jest z wiarą w siły nadprzyrodzone, do których to dochodzą przeżycia religijne. Najczęściej bazuje na emocjach człowieka, oraz ma charakter subiektywny. Dodatkowo w wielu religiach mamy także do czynienia z kultem. Kult ten ma także na ogół charakter historyczny, albowiem znany jest nam z przeszłości, niekiedy bardzo odległej. Z tego też względu, że współcześnie na całym świecie religie mieszają się, są odrębne i bardzo różnorodne od siebie musi istnieć tak zwana polityka wyznaniowa. Wedle niej możemy religię nader różnorodnie kwalifikować. Przede wszystkim pod uwagę bierzemy czas jej istnienia i funkcjonowania. Z tego też względu wyróżnić możemy religie wymarłe, po których na świecie pozostały liczne pamiątki, oraz religie żywe, które to wciąż mają swoich wyznawców. Religię polityka wyznaniowa dzieli także ze względu na bóstwo. Wyróżnić tutaj możemy religii ateistyczne, które w Boga nie wierzą, politeistyczne, czyli wiarę w wielu bogów, oraz monoteistyczne, jakie to wierzą jedynie w jednego Boga. Równie ważny jest aspekt powstania religii, które to najczęściej powstają naturalnie, lecz także te, których to rozwój zapoczątkowany został na podłożu społeczno – ekonomicznym grupy. Ta polityka wyznaniowa ma współcześnie bardzo ważną rolę do spełnienia, dlatego też chętnie czerpiemy wiedzę z jej zasad.

Polityka i jej elementy

26 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Polityka i jej elementy Generalnie pod pojęciem polityki, można znaleźć ogół pojęć związanym ze sprawowaniem władzy w państwie, jej nabywanie i utrzymywanie. To władza i prawo, nieodłącznie ze sobą powiązane, a także ludzie, którzy się nią zajmują, na co dzień. Polityka to niezwykle szerokie pojęcie, jest związane z sprawowaniem władzy przez instytucje państwowe. Polityka obejmuje wszystkie działania rządu, ich wpływ na życie obywateli, to system polityczny w państwie. Pod tym pojęciem można też znaleźć zdolność i możliwości partii rządzących krajem, do mobilizowania społeczeństwa w dążeniu do określonego celu. Zyskanie przez to posłuchu i szacunku z ich strony a także wiary w ich słowa i przekonania. Każde państwo potrzebuje władzy, aby mogło normalnie funkcjonować, bo dzięki prawu i regulacjom z jego strony, można żyć zgodnie z zasadami. Ważnym elementem polityki, są partie polityczne i politycy w nich się znajdujący. To oni są wybierani w wyborach wolnych i demokratycznych, w głosowaniu tajnym, to samo społeczeństwo ich wybiera. Oni jedynie decydują o tym, jaka partia jest dla nich dobra, które cele im najbardziej przyświecają. Politycy dążą do zdobywania coraz to większej władzy, jednak najważniejszą władzę w państwie ma jego prezydent i Parlament. Taki przedstawiciel państwa jest potrzebny, szczególnie, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. To on mówi w interesie całego swojego kraju, nawiązuje odpowiednie relacje i utrzymuje obywateli w poczuciu bezpieczeństwa. Każde państwo ma własny system polityczny, różnią się one zważywszy na religię, styl życia, ukierunkowania polityczne.

Świat polityki

17 września 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Świat polityki Można stwierdzić, że polityczna scena jest bardzo burzliwa. W tej sferze zawsze się coś dzieje, bo składa się ona z polityków, czyli z osób, które tworzą wspólnoty i partie polityczne, mające te same lub odmienne cele i priorytety związane z dążeniem do zdobycia władzy w państwie. Całą polityka opiera się na pojęciu władzy, na rządzeniu społeczeństwem, zdobywaniem jego zaufania, na utrzymywaniu się przy władzy i zdobywaniu sprzymierzeńców. Głównie władze w państwie polskim sprawuje Prezydent i Izby Parlamentarne w postaci Sejmu i Senatu. Prezydent jest głównym zwierzchnikiem narodu, jego przedstawicielem i to on zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Sejm i Senat zaś składają się z posłów i senatorów, którzy podejmują decyzje w imieniu wszystkich obywateli. Są oni wybierani w wyborach powszechnych, wolnych i tajnych i mają tak naprawdę ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwo. To oni ustalają nowe ustawy, czyli akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym. Ustawą może być każda sprawa, dotycząca dosłownie wszystkich sfer życia społecznego. Ustawy tak naprawdę ustala Sejm, które są potem uchwalane przez Senat. Ustawy są bardzo ważne, to one są regułami postępowania obywateli w różnych sytuacjach. Władza jest potrzebna w każdym państwie, dzięki organom państwowym społeczeństwo ma ustanowione normy zachowania. Władze polityczne podejmują za nas decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Jak widać polityka jest istotna, więc warto się nią na bieżąco interesować?

Pojęcia polityczne

13 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Pojęcia polityczne Polityka to nauka społeczna, która zajmuje się badaniem relacji osób rządzących społeczeństwem i samym społeczeństwem. To ogólny zakres terminów i pojęć związanych z zdobywaniem władzy, sprawowaniem jej na różnych obszarach społecznych i utrzymywanie się przy władzy. Nauki polityczne to inaczej politologia, oznaczają one wnikliwe badanie zjawisk związanych z posiadaniem i nabywaniem władzy. Polityka działa na obszarze wewnętrznym to znaczy krajowym, jak i na obszarze zagranicznym. Każdy polityk czynnie zajmuje się uprawianiem polityki, należy do partii politycznej, która mu najbardziej odpowiada pod względem interesów i sposobu do dążenia ich realizacji. Jest wiele czynników, które kształtują politykę, wśród nich system wyborczy, system społeczno-polityczny, ustrój, zasady finansowania partii i podstawy prawne. Partie polityczne mają różne funkcje, wśród nich można wymienić funkcję wyborczą, rządzenie, opozycja i kształtowanie opinii publicznej. Dzięki programom politycznym, partie realizują poszczególne założenia i doktryny polityczne. Bardzo ważnym pojęciem w polityce, są instytucje polityczne, a wśród nich najważniejsze, czyli Izby Parlamentarne jak Sejm i Senat a także Kancelaria Prezydencka. Polityka w głównej mierze określa dążenie do wspólnych celów, ludzi, którzy mają różne interesy. Poprzez politykę rządzi się i kieruje narodem. Wszystkie pojęcia związane z polityką krążą koło tematu władzy i jej zdobywania a także utrzymywania się na najwyższych szczeblach. Polityka ma służyć dobru społeczeństwa, chociaż nie zawsze tak jest.

nastpne »