Polityka 365

Blog Polityczny

Politologia, czyli słowo o polityce

21 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Politologia, czyli słowo o polityce Wielce upraszczając można powiedzieć, że politologia to nauka o polityce. Jednak twierdzenie to mimo swojej zasadności było by krzywdzące dla samej nauki. Politologia, bowiem w szerszym kontekście należy do nauk społecznych, czyli tych poświęconych relacjom między ludźmi. Niewątpliwie politologia ściśle skorelowana jest z innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak socjologia, psychologia czy prawo. Nauka o polityce ma charakter przede wszystkim charakter czysto teoretyczny. Tratuje o władzy, jej funkcji i roli w życiu społecznym. Po ukończeniu politologii z całą pewnością można zostać politykiem, choć w tej chwili kierunek ten bardziej podąża w stronę administracji czy stosunków międzynarodowych, a także świadomego korzystania z funduszy unijnych. Tematem zainteresowań politologii jest przede wszystkim państwo, polityka i władza. W pewnym stopniu nauka ta ociera się o badania humanistyczne, jednak w swojej wymowie jest bardziej fachowa i terminowa. Sama nauka nie ogranicza się tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz swoimi zainteresowaniami wybiega daleko ponad granice kraju. Współcześnie przedmiot ten stał się równie popularny, co administracja, prawo czy europeistyka. Absolwenci tego kierunku są osobami świadomymi działania polskich instytucji oraz całego kraju. Absolwenci mają przed sobą otwarte drzwi w wielu różnych miejscach zatrudnienia, szczególnie w administracji zawodowej i funduszach europejskich. Politologia to dobry wybór dla ludzki, którzy szukają perspektyw na przyszłość.

Politologia

15 sierpnia 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Politologia Aby społeczeństwo mogło właściwie funkcjonować, musi mieć swoje zasady i ograniczenia, a jest to możliwe dzięki sprawowanej władzy. Władza jest częścią każdej społeczności, ona ukierunkowuje i wytycza zasady, dlatego jest niezwykle ważna. Badaniem i interpretowaniem zasad dotyczących funkcjonowania władzy w państwie, zajmują się nauki polityczne, potocznie nazywane politologią. W Polsce politologia dzieli się na pięć głównych działów, a wśród nich można wyróżnić takie wytyczne jak: funkcjonowanie systemów politycznych, stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie, teoria polityki, doktryny polityczne i poszczególne działy polityki omawiane szczegółowo, jak polityka gospodarcza, ekologiczna itp. Ogólnie cała polityka toczy się wokół sprawowania władzy w państwie i jej odbierania przez społeczeństwo. Polityka to wszystkie działania dążące do zdobywania władzy, jej utrzymywania na stałym poziomie i wszystkie czynności z tym związane. Taka nauka społeczna jak politologia, zajmuje się też teorią organizacji władzy, jej głównymi funkcjami i charakterem całego państwa. Czyli wszystko się kręci koło społeczeństwa i władzy, która w nim rządzi. Władza rządzi za pomocą ustaw, dzięki temu wszystko ma swoje wytyczone granice. Władza jest niezbędna w każdej społeczności, jej funkcjonowanie ma wielki wpływ na wszystkich obywateli, na to, co się aktualnie w państwie dzieje. Różne są rodzaje władzy i sposób jej sprawowania, ale zawsze ma ona dążyć do ustanawiania zasad, według których społeczeństwo ma żyć zgodnie i porządnie.