Polityka 365

Blog Polityczny

Partie polityczne

3 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Partie polityczne Duży wpływ na sprawowaną władzę i jej funkcjonowanie, mają partie polityczne. To dobrowolne zgromadzenia ludzi, którzy dążą do zdobywania władzy i jej sprawowania. W dużym stopniu też wywierają na nią wpływ, poprzez swoje działania. Takie organizacje mają charakter członkowski a przez to są zaliczane do organizacji społecznych. Takie organizacje mają wspólne cele i dążenia, maja podobny tok myślenia i podobne interesy i poglądy. Partie polityczne mają przedstawiać interes ogółu, dążyć do zmian w społeczeństwie, oczywiście na lepsze. Partie polityczne mają za zadanie artykułować a zarazem reprezentować poszczególne interesy konkretnych odłamów społeczeństwa, skutecznie dążą do ich przedstawiania i realizowania, są zdolni do łączenia ze sobą rywalizacji o władzę i wpływy z metodami negocjacji i zawierania kompromisów. Jest bardzo wiele partii politycznych i są podzielone zważywszy na podział organizacyjno-funkcyjny. A więc można wyróżnić partie komitetowe i rozwinięte, ze względu na strukturę organizacyjną; parlamentarno-wyborcze i pozaparlamentarne, zważywszy na genezę organizacyjną; ze względu na stopień upartyjnienia swoich kandydatów można wyróżnić partie polityczne kadrowe i masowe, a ze względu na typ członkostwa, są partie z członkostwem bezpośrednim i pośrednim. Są też inne podziały, według których ustosunkowują się partie polityczne, ale te wymienione powyżej są najważniejsze. O partiach politycznych jest zawsze głośno w mediach, ponieważ przyciągają one uwagę swoimi zachowaniem.