Polityka 365

Blog Polityczny

Marszałek Sejmu

18 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Marszałek Sejmu W Polsce, co cztery lata dochodzi do wyborów parlamentarnych. To podczas nich wybiera się posłów oraz senatorów. Aby zostać parlamentarzystą trzeba posiadać bierne prawo wyborcze, – czyli trzeba móc być wybieranym. Posłem może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 21 lat i jest niekarany, granica wieku, jeśli chodzi o wybór do na senatora określona jest na lat 30. Z reguły kandydatów do sejmu oraz senatu wystawiają partie polityczne. Aby wprowadzić do sejmu swoich przedstawicieli Partia musi przekroczyć 5% próg wyborczy. Partia, która wygrała wybory tworzy nie tylko rząd, ale również Marszałka Sejmu. To właśnie Marszałek Sejmu kieruje pracami sejmu, wchodzi w skład Konwentu Seniorów oraz wraz z wicemarszałkami tworzy Prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu sejmu. Nie jest to wprawdzie organ Sejmu jednak skład jego kompetencji jest dość szeroki. Przede wszystkim to Marszalek Sejmu zwołuje posiedzenia sejmu, dba o prawidłowy ich przebieg może w razie konieczności również dyscyplinować poszczególnych posłów. To właśnie Marszałek Sejmu w przypadku, kiedy nie ma Prezydenta sprawuje za niego tymczasowo urząd – do chwili zaprzysiężenia nowego Prezydenta. To również marszałek stoi na straży praw Sejmu, może on między innymi skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem czy jest to akt prawny zgodny z Konstytucją. To w końcu Marszałek Sejmu kieruje ustawy uchwalone przez posłów do zatwierdzenia przez Senat i do popisu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.