Polityka 365

Blog Polityczny

Ustawa – podstawa prawa polskiego

19 sierpnia 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – podstawa prawa polskiego Każde prawo, jakie obowiązuje w naszym kraju musi mieć oparcie w ustawie. Tak stanowi polskie prawo. Nie można jednak mówić o ustawie, kiedy się nie wie, co to jest za akt prawny. Ustawa jest to inaczej mówiąc właśnie powszechny akt prawa, ustanowiony w naszym kraju przez parlament. Ustawy można podzielić na różne kategorie, jednak podstawowym podziałem jest na ustawy zasadnicze i zwykłe. Ustawa zasadnicza zwana również konstytucją, jest to najwyższej mocy akt prawny, który określa ustrój panujący w danym kraju. Konstytucja jest określana, jako źródło wszelkiego prawa w kraju. W Polsce, żadna ustawa nie może być niezgodna z konstytucją. Konstytucja w naszym kraju jest uchwalana przez Parlament w drodze głosowania. O ile jednak ustawa może być uchwalona większością zwykłą przez Sejm, to Konstytucja, jako ustawa zasadnicza musiała być uchwalona przez większość kwalifikowana, czyli 2/3 głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych Sejmu i Senatu. Konstytucja RP z 1997 roku wymagała również zatwierdzenia przez Naród w drodze referendum. Dopiero po tym referendum Prezydent RP podpisał akt Konstytucji. O ile Konstytucja jest ustawą ogólną, która nie zawiera dokładnych przepisów prawa, ale jedynie zarysy, to ustawa zwykła musi już dokładnie regulować zakres życia, którego dotyczy. Nie może jednak być tek, że ustawa zwykła jest niezgodna z Konstytucją. Na straży zgodności prawa polskiego z ustawą zasadniczą stoi Trybunał Konstytucyjny. W razie ogłoszenia niezgodności jakiś przepisów z obowiązującą konstytucją, parlamentarzyści muszą w taki sposób zmienić wadliwe przepisy, by były dopasowane do wskazań Konstytucji.