Polityka 365

Blog Polityczny

Politologia, czyli słowo o polityce

21 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Politologia, czyli słowo o polityce Wielce upraszczając można powiedzieć, że politologia to nauka o polityce. Jednak twierdzenie to mimo swojej zasadności było by krzywdzące dla samej nauki. Politologia, bowiem w szerszym kontekście należy do nauk społecznych, czyli tych poświęconych relacjom między ludźmi. Niewątpliwie politologia ściśle skorelowana jest z innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak socjologia, psychologia czy prawo. Nauka o polityce ma charakter przede wszystkim charakter czysto teoretyczny. Tratuje o władzy, jej funkcji i roli w życiu społecznym. Po ukończeniu politologii z całą pewnością można zostać politykiem, choć w tej chwili kierunek ten bardziej podąża w stronę administracji czy stosunków międzynarodowych, a także świadomego korzystania z funduszy unijnych. Tematem zainteresowań politologii jest przede wszystkim państwo, polityka i władza. W pewnym stopniu nauka ta ociera się o badania humanistyczne, jednak w swojej wymowie jest bardziej fachowa i terminowa. Sama nauka nie ogranicza się tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz swoimi zainteresowaniami wybiega daleko ponad granice kraju. Współcześnie przedmiot ten stał się równie popularny, co administracja, prawo czy europeistyka. Absolwenci tego kierunku są osobami świadomymi działania polskich instytucji oraz całego kraju. Absolwenci mają przed sobą otwarte drzwi w wielu różnych miejscach zatrudnienia, szczególnie w administracji zawodowej i funduszach europejskich. Politologia to dobry wybór dla ludzki, którzy szukają perspektyw na przyszłość.

Pojęcia polityczne

13 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Pojęcia polityczne Polityka to nauka społeczna, która zajmuje się badaniem relacji osób rządzących społeczeństwem i samym społeczeństwem. To ogólny zakres terminów i pojęć związanych z zdobywaniem władzy, sprawowaniem jej na różnych obszarach społecznych i utrzymywanie się przy władzy. Nauki polityczne to inaczej politologia, oznaczają one wnikliwe badanie zjawisk związanych z posiadaniem i nabywaniem władzy. Polityka działa na obszarze wewnętrznym to znaczy krajowym, jak i na obszarze zagranicznym. Każdy polityk czynnie zajmuje się uprawianiem polityki, należy do partii politycznej, która mu najbardziej odpowiada pod względem interesów i sposobu do dążenia ich realizacji. Jest wiele czynników, które kształtują politykę, wśród nich system wyborczy, system społeczno-polityczny, ustrój, zasady finansowania partii i podstawy prawne. Partie polityczne mają różne funkcje, wśród nich można wymienić funkcję wyborczą, rządzenie, opozycja i kształtowanie opinii publicznej. Dzięki programom politycznym, partie realizują poszczególne założenia i doktryny polityczne. Bardzo ważnym pojęciem w polityce, są instytucje polityczne, a wśród nich najważniejsze, czyli Izby Parlamentarne jak Sejm i Senat a także Kancelaria Prezydencka. Polityka w głównej mierze określa dążenie do wspólnych celów, ludzi, którzy mają różne interesy. Poprzez politykę rządzi się i kieruje narodem. Wszystkie pojęcia związane z polityką krążą koło tematu władzy i jej zdobywania a także utrzymywania się na najwyższych szczeblach. Polityka ma służyć dobru społeczeństwa, chociaż nie zawsze tak jest.