Polityka 365

Blog Polityczny

Senat – czyli druga izba parlamentu

8 października 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Senat – czyli druga izba parlamentu Polski parlament składa się z Sejmu i Senatu. Pierwszy z nich składa się z 460 posłów i jego kadencja trwa przez cztery lata oraz posiada władzę ustawodawczą. Sejm nazywany jest też często pierwszą izbą polskiego parlamentu. Drugą izbą parlamentu jest senat, którego kadencja tak samo jak Senatu, trwa cztery lata. Senat składa się z 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich. Senat tak samo jak Sejm sprawuje władzę ustawodawczą. Najważniejszym i jedynym przedstawicielem Senatu jest Marszałek. Pełni on rolę reprezentatywną drugiej izby i do jego zadań należy przede wszystkim przestrzeganie praw i godności Senatu. Marszałek również zwołuje posiedzenia Senatu, określa jego plan, sprawuje nadzór nad jego działaniem, przewodniczy obradom oraz zwołuje Konwent Seniorów oraz wykonuje inne czynności i postępuje zgodnie z regulaminem Senatu. Zwołany przez Marszałka Konwent Seniorów zajmuje się przede wszystkim współdziałaniem klubów poselskich związanych z działaniem Sejmu oraz spełnia funkcję doradczą. Organem, który został powołany do tego, żeby interpretować regulamin Senatu nazywa się Prezydium Senatu. Prezydium Senatu zajmuje się również powoływaniem odpowiednich doradców działających na rzecz Senatu. Oprócz Marszałka funkcję reprezentatywną Senatu sprawują również Wicemarszałkowie. W Polsce ich liczba jest stała i Wicemarszałkami może zostać czterech senatorów. Wicemarszałkowie, tak jak Marszałek przewodniczą obradom, oddają głos senatorom oraz wchodzą w skład Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu.