Polityka 365

Blog Polityczny

Sejm dla każdego

14 sierpnia 2014

Kategoria: Politycy, Polityka;
Tagi: , ,

Sejm dla każdego Niewątpliwie sejm jest jedną z najważniejszych instytucji w Polsce. Jego tradycje i początek sięgają aż początku XVI wieku. Według konstytucji władza w Rzeczpospolitej polskiej dzieli się na: ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Sejm jest organem ustawodawczym, w którego skład wchodzi 460 posłów. Posłowie wybierani są w wyborach powszechnych, czyli takich, w których każdy obywatel ma prawo do czynnego lub biernego w nich uczestnictwa. Oprócz powszechności wyborów posłów, obowiązuje również zasada proporcjonalności, bezpośredniości, tajności oraz równości, – które stanowią wybory pięcioprzymiotnikowe, od pięciu cech. Zwykle sejm zgodnie z konstytucją urzęduje cztery lata, okres ten może zostać jednak skrócony za pomocą odpowiednich procedur m.in. przez prezydenta kraju. W Rzeczpospolitej sejm znajduje się w stolicy kraju – Warszawie – gmach budynku w uproszczeniu znajduje się przy ulicy Wiejskiej, w rzeczywistości jednak znajduje się on dokładnie w obrębie ulic Wiejskiej, Baszyńskiego i Górnośląskiej. Najważniejszym zadaniem sejmu jest uchwalanie ustaw i uchwał. To właśnie dzięki nim można wyznaczyć podstawowe kierunki rozwoju i działania Rzeczpospolitej. Sejm oprócz swojej niewątpliwie najważniejszej funkcji w państwie jest przede wszystkim obiektem architekt ocznym, który stanowi niemałą atrakcję dla turystów. Co roku odwiedzających jest kilkanaście tysięcy, a w święto państwowe z okazji 3 maja odwiedza go nawet do kilku tysiąc osób? Nie ulega wątpliwości, że sam sejm jak i budynek stanowi niemałą atrakcję dla obywateli.