Polityka 365

Blog Polityczny

Unia Europejska zjednoczoną Europą

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Unia Europejska zjednoczoną Europą Unia Europejska to związek europejskich państw mający na celu wspólnotę polityczną i gospodarczą. W swojej ostatecznej formie Unia Europejska uformowała się w latach 90. Sam związek jest bardzo osobliwą unią, ponieważ jest to pierwszy na świecie taki rodzaj organizacji, która stoi ponad rządami i państwami oraz zrzesza w swym obrębie interesy i całe narody. Najważniejszym zadaniem Unii to unifikacja społeczna i ekonomiczna państw członkowskich. Może to się dobyć przede wszystkich poprzez zniesienie granic między państwami oraz likwidowanie barier handlowych. Unia dąży również do tego, żeby być jednością w sprawach polityki zagranicznej. Związek państw europejskich dąży również do lepszej poprawy życia w państwach najuboższych oraz do swobodnego przepływu ludzi między granicami krajów. Wspólnota Europejska budowana jest na haśle wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które ma unia zapewnić obywatelom mieszkającym na jego terenie. Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw członkowskich, wśród których znajduje się Polska. Obszar działania Unii jednak cały czas się poszerza i 1 lipca 2013 roku do wspólnoty ma dołączyć Chorwacja. Konieczność założenia Unii Europejskiej wyniknęła przede wszystkim z potrzeby jedności i przywrócenia siły oraz prestiżu Staremu Kontynentowi. Zjednoczona Europa dba o każde z państw członkowskich i zawsze wypowiada się na arenie międzynarodowej w interesie wszystkich państw, które do niej należą. Nadzorem całej Zjednoczonej Europy zajmuje się Rada Unii Europejskiej, której siedziba mieści się w Brukseli. Obok Rady Unii Europejskiej istotną funkcję spełnia Parlament Europejski, który mieście się w Strasburgu.