Polityka 365

Blog Polityczny

Wybory – słów kilka

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Wybory – słów kilka Wybory w demokratycznych państwach są jednym, obok przejęcia władzy przez daną organizację, z najważniejszym momentów dla kandydatów jak i całych partii. To właśnie dzięki nim każdy obywatel może wybrać swojego kandydata, który przy zdobyciu określonej władzę, W Polsce rozróżniamy pewną hierarchię wyborów, która od rynku lokalnego przechodzi w wybory ogólnonarodowe, aż wreszcie w wybory prezydenta kraju, które są na znajdują się na ostatnim miejscu. Stąd wybory w Polsce można podzielić na: samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Wynik w dużej mierze odzwierciedla myśl danego społeczeństwa. Decydując się na określonego kandydata wyborca utożsamia się z jego poglądami, chce, aby weszły w życie plany jego wybrańca oraz oczekuje zmian, które zapowiada jego kandydat. Wybory w Polsce są: powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne, równe i tajne. Powszechne, czyli każdy obywatel ma prawo do tego żeby głosować lub kandydować, jeżeli chodzi o wybory – inaczej nazywa się to czynnym i biernym prawem wyborczym. Każde wybory są również bezpośrednie, oznacza to, że obywatel sam osobiście oddaje swój głos na kandydata, a jego głos ma decydujące znaczenie dla wyniku głosowania. Proporcjonalność odnosi się do liczby mandatów uzyskanych przez określoną partię, która jest odpowiednio adekwatna do liczby uzyskanych głosów. Równość w wyborach objawia się tym, że każdy głos jest sobie równy, ma to samo znaczenie i tą samą wartość. I ostatnia cecha wyborów, tajność. Odnosi się ona do tego, że wybory przebiegają anonimowo i do samego ich końca nie wiadomo, kto wygra.

Niech żyje demokracja!

22 września 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Niech żyje demokracja! W wielkim uproszczeniu demokracja to nic innego jak ustrój polityczny. Władza w takim systemie sprawowana jest przez wszystkich obywateli – inaczej mówiąc władza stanowi odbicie ich woli. Systemy demokratyczne można ze względu na sposób sprawowania władzy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Pierwsze z nich to te, w których władza sprawowana jest przez przedstawicieli, którzy pośredniczą pomiędzy obywatelem, a rządem. W drugim wypadku władza sprawowana jest przez osobiście przez każdego obywatela. Stąd demokrację można podzielić na pośrednią i bezpośrednią. Ustrój, jaki panuje w Polsce zaliczamy do demokracji pośredniej, a jej odmianą jest demokracja parlamentarna. Oznacza to, że władza sprawowana jest przez posłów i senatorów, których wybierają obywatele. Najważniejszą cechą demokracji jest to, że każdy obywatel może sprawować władzę i to właśnie on ma wpływ na losy, politykę oraz sposób funkcjonowania kraju. Stąd ważnym elementem każdej demokracji są wolne wybory, za pomocą, których decyduje się o kształcie władzy. Obok demokracji parlamentarnej istnieje również demokracja prezydencka, w której to obywatele wybierają swojego prezydenta – namiestnika państwa i szefa całego rządu. W takim systemie prezydent ma duży wpływ na władzę wykonawczą, jednak nie ma on wpływu na władzę ustawodawczą. System prezydencki popularny jest np. w Stanach Zjednoczonych. W XXI wieku demokracja uważana za ustrój cechujący cywilizowane kraje, w których dba się o obywateli. Demokracja, jako ustrój spotyka się z częstą krytyką. Zarzuca się jej fałszerstwa wyborcze, niestabilność polityczną czy nieefektywność.