Polityka 365

Blog Polityczny

Sejm – ciało ustawodawcze

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm – ciało ustawodawcze Źródłem polskiego prawa są ustawy, które są uchwalane przez Sejm, zatwierdzane przez senat i Prezydenta. Co to jest jednak sejm, jakie ma uprawnienia tego mało, kto wie? Sejm jest nazywana izbą niższą parlamentu, jednak wbrew pozorom ma o wiele większe uprawnienia niż senat. Sejm tworzy 460 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, równych i proporcjonalnych. Głosowanie na posłów do sejmu są tajne i przeprowadzane w warunkach zwyczajnych, co cztery lata. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy wybory do Sejmu mogą się odbyć w krótszych odstępach. Od 1989 roku do chwili obecnej taka sytuacja miała dwukrotnie miejsce. Zostać posłem na sejm, czyli posiadać bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 21 rok życia i jest niekarany. Każdy poseł na inaugurującym posiedzeniu sejmu składa ślubowanie, w którym zaręcza, że będzie działał dla dobra Polski. Sejm jest organem ustawodawczym, a więc to właśnie do jego obowiązków należy tworzenie aktów prawnych, które regulują życie w naszym kraju. Jako organ ustawodawczy sejm posiada złożoną strukturę organizacyjną, która ma sprzyjać sprawnemu działaniu parlamentu? Na czele sejmu stoi Marszałek Sejmu, który jest najczęściej obierany z szeregów partii, która wygrała wybory. Marszałek posiada kilku zastępców, którzy z kolei są prezentami partii, które weszły do sejmu w wyborach. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu oraz konwent seniorów. Konwent seniorów to twór w skład, którego wchodzą marszałkowie oraz wicemarszałkowie sejmu, a także przewodniczący klubów parlamentarnych.