Polityka 365

Blog Polityczny

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe

29 sierpnia 2014

Kategoria: Polityka, Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe Ustawa Zasadnicza, – czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w swoich zapisach ogłasza, ze najwyższą władzą w Rzeczpospolitej Polskiej jest Naród, który sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu w wolnych wyborach, które odbywają się, co cztery lata. Założenie istnienia dwuizbowego parlamentu nie zakłada wcale, że pozycja obu izb jest równa. Zgodnie z ustrojem Polski, większe kompetencje posiada Sejm, który decyduje o kierunkach polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, to sejm powołuje i może odwołać rząd, to w końcu sejm jest organem ustawodawczym, to posłowie uchwalają ustawy, czyli tworzą prawo w Polsce. Senat jest organem o uprawnieniach o wiele mniejszych niż Sejm. Owszem jakby zatwierdza on przesyłane do niego ustawy, może wprowadzać swoje poprawki, jednak sejm może te poprawki odrzucić. W szczególnych przypadkach senat może obradować wraz z sejmem. Wówczas tworzy Zgromadzenie Narodowe. To właśnie Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone siły posłów i senatorów ma uprawnienia do przyjęcia nowej ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Zgromadzenie Narodowe przyjmuje ślubowanie od Prezydenta Elekta, może go również postawić przed Trybunałem Stanu, czy też uznać prezydenta za niezdolnego do pełnienia swojego urzędu. Dopuszczalne są również posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w przypadku spotkania z osobistością wybitną, która jest gościem. Przed takim zgromadzeniem przemawiał między innym Jan Paweł II, który przybył do Rzeczpospolitej z pielgrzymką.

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)