Polityka 365

Blog Polityczny

Polityka wyznaniowa

6 października 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Polityka wyznaniowa Polityka wyznaniowa nieodłącznie związana jest z religią a ta z kolei jest to bardzo złożone zjawisko polityczne oraz kulturalne. Współcześnie możemy powiedzieć, że jest to bardzo ważny element, który to ma na niemal każdego człowieka nader wielki wpływ. Religia, bowiem związana jest z wiarą w siły nadprzyrodzone, do których to dochodzą przeżycia religijne. Najczęściej bazuje na emocjach człowieka, oraz ma charakter subiektywny. Dodatkowo w wielu religiach mamy także do czynienia z kultem. Kult ten ma także na ogół charakter historyczny, albowiem znany jest nam z przeszłości, niekiedy bardzo odległej. Z tego też względu, że współcześnie na całym świecie religie mieszają się, są odrębne i bardzo różnorodne od siebie musi istnieć tak zwana polityka wyznaniowa. Wedle niej możemy religię nader różnorodnie kwalifikować. Przede wszystkim pod uwagę bierzemy czas jej istnienia i funkcjonowania. Z tego też względu wyróżnić możemy religie wymarłe, po których na świecie pozostały liczne pamiątki, oraz religie żywe, które to wciąż mają swoich wyznawców. Religię polityka wyznaniowa dzieli także ze względu na bóstwo. Wyróżnić tutaj możemy religii ateistyczne, które w Boga nie wierzą, politeistyczne, czyli wiarę w wielu bogów, oraz monoteistyczne, jakie to wierzą jedynie w jednego Boga. Równie ważny jest aspekt powstania religii, które to najczęściej powstają naturalnie, lecz także te, których to rozwój zapoczątkowany został na podłożu społeczno – ekonomicznym grupy. Ta polityka wyznaniowa ma współcześnie bardzo ważną rolę do spełnienia, dlatego też chętnie czerpiemy wiedzę z jej zasad.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Propaganda – cel uświęca środki

4 października 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Propaganda – cel uświęca środki Niewątpliwie propaganda jest celowym działaniem jakiejś osoby, instytucji, całego organu, a nawet państwa zmierzające do budowy określonych poglądów czy opinii w świadomości społeczeństwa. Propagandę cechuje przede wszystkim perswazja, która jest głównym sposobem uzyskania określonych celów i korzyści. Propaganda jest bardzo starą metodą zmiany mentalności określonych osób, mającą ponad tysiąc lat. Propagandę najprościej nazwać można świadomą manipulacją, którą stosuje się wobec ludzi. Propaganda ma bardzo szeroki zakres oddziaływania i swoim siłą może wpływać na film, literaturę, muzykę, fotografię, teatr, kino, filozofię, a nawet politykę. Można stąd wysnuć wniosek, że propaganda dotyczy tych form i dziedzin, które nastawione są na kontakt z człowiekiem – z tego tytułu, że łatwiej dzięki nimi manipulować ludźmi. Za osobę, która najlepiej posłużyła się propagandą uważa się zarówno Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, którzy dzięki propagandowej maszynie zjednali i podporządkowali sobie całe rzesze ludzi. Propaganda polityczna ma przede wszystkim za zadanie skłonić obywateli danego kraju do postępowania zgodnego z założeniami partii. Współcześnie w języku mówionym propaganda ma negatywny wydźwięk i kojarzona jest z kłamstwem lub oszustwem. Rozwinięcie myśli marketingowej pozwoliło na używanie propagandy do celów zarobkowych. Ma to swoje kolosalne odbicie w reklamach produktów, gdzie przy pomocy drobnych sugestii namawia się klientów do kupna rzeczy, których oni właściwie nie potrzebują, a nawet nie chcą.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Partie polityczne

3 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Partie polityczne Duży wpływ na sprawowaną władzę i jej funkcjonowanie, mają partie polityczne. To dobrowolne zgromadzenia ludzi, którzy dążą do zdobywania władzy i jej sprawowania. W dużym stopniu też wywierają na nią wpływ, poprzez swoje działania. Takie organizacje mają charakter członkowski a przez to są zaliczane do organizacji społecznych. Takie organizacje mają wspólne cele i dążenia, maja podobny tok myślenia i podobne interesy i poglądy. Partie polityczne mają przedstawiać interes ogółu, dążyć do zmian w społeczeństwie, oczywiście na lepsze. Partie polityczne mają za zadanie artykułować a zarazem reprezentować poszczególne interesy konkretnych odłamów społeczeństwa, skutecznie dążą do ich przedstawiania i realizowania, są zdolni do łączenia ze sobą rywalizacji o władzę i wpływy z metodami negocjacji i zawierania kompromisów. Jest bardzo wiele partii politycznych i są podzielone zważywszy na podział organizacyjno-funkcyjny. A więc można wyróżnić partie komitetowe i rozwinięte, ze względu na strukturę organizacyjną; parlamentarno-wyborcze i pozaparlamentarne, zważywszy na genezę organizacyjną; ze względu na stopień upartyjnienia swoich kandydatów można wyróżnić partie polityczne kadrowe i masowe, a ze względu na typ członkostwa, są partie z członkostwem bezpośrednim i pośrednim. Są też inne podziały, według których ustosunkowują się partie polityczne, ale te wymienione powyżej są najważniejsze. O partiach politycznych jest zawsze głośno w mediach, ponieważ przyciągają one uwagę swoimi zachowaniem.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wybory – słów kilka

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Wybory – słów kilka Wybory w demokratycznych państwach są jednym, obok przejęcia władzy przez daną organizację, z najważniejszym momentów dla kandydatów jak i całych partii. To właśnie dzięki nim każdy obywatel może wybrać swojego kandydata, który przy zdobyciu określonej władzę, W Polsce rozróżniamy pewną hierarchię wyborów, która od rynku lokalnego przechodzi w wybory ogólnonarodowe, aż wreszcie w wybory prezydenta kraju, które są na znajdują się na ostatnim miejscu. Stąd wybory w Polsce można podzielić na: samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Wynik w dużej mierze odzwierciedla myśl danego społeczeństwa. Decydując się na określonego kandydata wyborca utożsamia się z jego poglądami, chce, aby weszły w życie plany jego wybrańca oraz oczekuje zmian, które zapowiada jego kandydat. Wybory w Polsce są: powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne, równe i tajne. Powszechne, czyli każdy obywatel ma prawo do tego żeby głosować lub kandydować, jeżeli chodzi o wybory – inaczej nazywa się to czynnym i biernym prawem wyborczym. Każde wybory są również bezpośrednie, oznacza to, że obywatel sam osobiście oddaje swój głos na kandydata, a jego głos ma decydujące znaczenie dla wyniku głosowania. Proporcjonalność odnosi się do liczby mandatów uzyskanych przez określoną partię, która jest odpowiednio adekwatna do liczby uzyskanych głosów. Równość w wyborach objawia się tym, że każdy głos jest sobie równy, ma to samo znaczenie i tą samą wartość. I ostatnia cecha wyborów, tajność. Odnosi się ona do tego, że wybory przebiegają anonimowo i do samego ich końca nie wiadomo, kto wygra.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
« poprzednienastępne »