Polityka 365

Blog Polityczny

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego W każdym kraju jest potrzebne prawo, które reguluje życie obywateli. Czasami jest to prawo w formie pisanej, czasem nie przyjmuje takiej formy. Jednak przepisy, które regulują ustrój danego państwa, zakreślają prawa i obowiązki obywateli wobec państwa muszą być określone. Takie przepisy zwane są ustawą zasadniczą lub też Konstytucją. Sama nazwa konstytucja pochodzi z łaciny i oznacza tyle, co ustrój, ustanawiać coś (constitutio). W chyba wszystkich krajach jest to najwyższy akt prawny, powszechnie obowiązujący, w którym są zawarte między innymi struktura organów państwowych, zasady ich powoływania i odwoływania. Z punktu widzenia źródła prawa konstytucja jest na pewno ustawą, jednak ustawą szczególną, ustawą zasadniczą. W Polsce konstytucja ma długie tradycje. Pierwsza konstytucja pochodzi z XVIII wieku, kiedy w roku 1791 Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w naszym kraju Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie pisana ustawa zasadnicza, która jednak przetrwała jedynie przez parę lat i wygasła po rozbiorze Rzeczpospolitej przez kraje zaborców w 1797 roku. Obecnie konstytucja była uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w roku 1997, a więc przeszło dwieście lat po uchwaleniu pierwszej polskiej pisanej konstytucji. Nazywana czasem trudnym kompromisem, jest jednak źródłem polskiego prawa i określa ustrój polskiego państwa, jako demokracji. Polskie prawo dopuszcza do zmian w obowiązującej konstytucji, jednak muszą one być uchwalone w trybie nie, co innym jak uchwalanie samej ustawy zasadniczej – gdyż wymaga to nie 2/3 Zgromadzenia Narodowego, ale jedynie 2/3 głosów posłów, przy obecności, co najmniej 50% +1 ogólnej liczby parlamentarzystów.

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)