Polityka 365

Blog Polityczny

Prezydent Rzeczpospolitej Polski

14 października 2014

Kategoria: Polityka, Polska;
Tagi: , ,

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Konstytucja Rzeczpospolitej Polski zakłada powołanie Prezydenta, jako przedstawiciela najwyższych władz państwowych. Prezydent jest również określany gwarantem ciągłości władz państwa, jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce. Urząd Prezydenta RP istniał od, 1922 do 1939, kiedy w wyniku II Wojny Światowej urząd przejęli depozytariusze, którzy przyjęli tytuł Prezydenta RP na uchodźctwie. Jednak był również okres, kiedy również w okresie PRL był również powołany na urząd Prezydenta Bolesław Bierut. Jednak urząd ten został zniesiony w roku 1952, dopiero po ustaleniach Okrągłego Stołu w 1989 roku został urząd ten przywrócony. Pierwotnie na urząd Prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, które w roku 1989 wybrało generała Wojciecha Jaruzelskiego, jednak w wyniku gier politycznych i niechęci części narodu ustąpił i podczas wyborów już powszechnych wybrano na urząd Prezydenta RP dawnego przewodniczącego Solidarności – Lecha Wałęsę. Prezydent Rzeczpospolitej Polski jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Aby móc kandydować na ten urząd trzeba być obywatelem Rzeczpospolitej Polski, mieć skończone 35 lat oraz być niekaranym. Jednak, aby zostać zarejestrowanym, jako kandydat na Prezydenta trzeba zebrać 100 tysięcy głosów poparcia. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat, jednak może w szczególnych przypadkach być skrócona przez Zgromadzenie Narodowe, jeśli Prezydent nie będzie z jakiś przyczyn mógł pełnić swoich obowiązków, wówczas jego obowiązki przejmuje tymczasowo Marszałek Sejmu.

Świat polityki

17 września 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Świat polityki Można stwierdzić, że polityczna scena jest bardzo burzliwa. W tej sferze zawsze się coś dzieje, bo składa się ona z polityków, czyli z osób, które tworzą wspólnoty i partie polityczne, mające te same lub odmienne cele i priorytety związane z dążeniem do zdobycia władzy w państwie. Całą polityka opiera się na pojęciu władzy, na rządzeniu społeczeństwem, zdobywaniem jego zaufania, na utrzymywaniu się przy władzy i zdobywaniu sprzymierzeńców. Głównie władze w państwie polskim sprawuje Prezydent i Izby Parlamentarne w postaci Sejmu i Senatu. Prezydent jest głównym zwierzchnikiem narodu, jego przedstawicielem i to on zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Sejm i Senat zaś składają się z posłów i senatorów, którzy podejmują decyzje w imieniu wszystkich obywateli. Są oni wybierani w wyborach powszechnych, wolnych i tajnych i mają tak naprawdę ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwo. To oni ustalają nowe ustawy, czyli akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym. Ustawą może być każda sprawa, dotycząca dosłownie wszystkich sfer życia społecznego. Ustawy tak naprawdę ustala Sejm, które są potem uchwalane przez Senat. Ustawy są bardzo ważne, to one są regułami postępowania obywateli w różnych sytuacjach. Władza jest potrzebna w każdym państwie, dzięki organom państwowym społeczeństwo ma ustanowione normy zachowania. Władze polityczne podejmują za nas decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Jak widać polityka jest istotna, więc warto się nią na bieżąco interesować?

Koalicje polityczne

28 sierpnia 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Koalicje polityczne Na terenie każdego z państw bardzo dużą rolę odgrywa koalicja. Warto, więc wyjaśnić, czym jest oraz jakie są jej główne wytyczne oraz podstawowe znaczenia. Koalicja polityczna jest zawsze formowana dla osiągnięcia pewnych wzajemnych korzyści, co sprawia, że ma bardzo duże i zasadnicze znaczenie. Najczęściej, więc używa się jej, dlatego, że w innym przypadku owe cele byłyby niemożliwe. Istnieje kilka różnorodnych koalicji, zaś jedną z najważniejszych jest koalicja wyborcza. Jest to złączenie sił, dzięki którym możliwe staje się wygranie wyborów. W tym celu ze sobą połączyć się mogą na przykład partie polityczne, czy też grupy, które połączone są jednym wspólnym interesem. W tym celu ustanawia się także przedstawicielstwo, dzięki czemu o wiele łatwiej można wyznaczyć i osiągnąć cele. Wśród takich koalicji możemy wyróżnić addytywną, która to zawsze tworzona jest przez partie. Jej głównym i zasadniczym celem jest zintegrowanie głosów wyborców. Dodatkowo możemy także wyróżnić koalicję subaddytywną, której to zasadniczym celem jest pozyskanie większej grupy wyborców. Ostatnim rodzajem koalicji jest superaddytywna, której cechą charakterystyczną jest to, że dostaje premię za samo swoje powstanie. Jednym z rodzajów, które to cieszą się dziś dużą popularnością jest także koalicja decyzyjna. Jej zasadniczym celem jest przeforsowanie decyzji w sprawie, a także zdobycie znaczenia na rynku. Ostatnim rodzajem jest tak zwana koalicja gabinetowa, która to zawsze powstaje w chwili, kiedy powstaje i formuje się nowy rząd. Dzięki takiej koalicji ma on większe szanse na poparcie.

Studia polityczne

27 sierpnia 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Studia polityczne Ludzie mają różne zainteresowania, które często przejawiają się już w młodym wieku. Ludzie interesują się polityką i jego areną, dlatego wielu z nich wybiera na swoją ścieżkę życiową studia polityczne. Generalnie chodzi tu o kierunek, jakim jest politologia i jest to coraz bardziej popularny kierunek nauczania wśród ludzi w różnym wieku. Na takich studiach można studiować różne kierunki, w zależności od ukierunkowania naszych celów w przyszłości. Może to być politologia, polityka społeczna, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na wszystkich tych wydziałach można nabywać wiedzę na temat ogólnych zasad rządzących społeczeństwem w państwie politycznym, poznaje się wszelkie pojęcia politycznie systemy z nimi związane. Można się nauczyć o najważniejszych organach ustawodawczych w państwie, ich kompetencjach i funkcjonowaniu. Zdobywa się wiedzę o tym, kto tak naprawdę rządzi w państwie, jakie ma możliwości i ograniczenia. Polityka jest ściśle związana z prawem, ponieważ na podstawie ustaw ustanawianych i uchwalanych przez Sejm i Senat, obywatele mają swoje prawa i obowiązki. Warto poszerzać swoją wiedzę o nowe terminy polityczne, wiedzieć, co się aktualnie dzieje na scenie politycznej, bo polityka dotyka każdego z nas, dotyczy każdej sfery życia obywatela. Dzięki temu, że istnieją studia polityczne, mamy w państwie wiele młodych i ambitnych polityków, gotowych zmieniać świat na lepsze. A dzięki polityce mogą do tego z łatwością dążyć.