Polityka 365

Blog Polityczny

Instytucje polityczne

9 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Instytucje polityczne W każdym społeczeństwie, ważną rolę odgrywa władza. To jak jest ona sprawowana i przez kogo, ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli. Władza jest potrzebna w każdym państwie, bo wytycza granice dla różnych czynności. Władza jest nieodłącznie związana z prawem, dzięki ustawom wiadomo, co można a czego nie. Ogromną rolę odgrywają instytucje polityczne w państwie, są one złożone z grupy osób, które mają specjalne umiejętności związane z życiem politycznym i społecznym, rozumieniem jego funkcjonowania i uczestnictwem w konkretnej zbiorowości. Instytucje polityczne można podzielić ze względu na obszar ich obowiązywania i działania i tak mamy instytucje działające w władzy centralnej, regionalnej i lokalnej. Instytucje polityczne są ściśle związane z procesami politycznymi, ze zdobywaniem władzy, utrzymywaniem jej i sprawowaniem władzy na różnych obszarach społecznych. Instytucją polityczną mogą, więc być takie organy jak: Sejm, Kancelaria Prezydenta czy Senat. Jeśli chodzi o Sejm, to najwyższy organ władzy państwowej w naszym kraju. Stanowi on pierwszą Izbę polskiego Parlamentu a jego skład to 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach, równych i bezpośrednich. To glosowanie ma charakter tajny, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Senat zaś składa się z 100 senatorów, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Senat jest organem ustawodawczym i stanowi drugą Izbę Parlamentu polskiego. Takie instytucje polityczne w głównej mierze rządzą całym krajem, ustanawiają zasady, według których działa społeczeństwo i określają reguły zachowania w poszczególnych sytuacjach.

Partie polityczne

3 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Partie polityczne Duży wpływ na sprawowaną władzę i jej funkcjonowanie, mają partie polityczne. To dobrowolne zgromadzenia ludzi, którzy dążą do zdobywania władzy i jej sprawowania. W dużym stopniu też wywierają na nią wpływ, poprzez swoje działania. Takie organizacje mają charakter członkowski a przez to są zaliczane do organizacji społecznych. Takie organizacje mają wspólne cele i dążenia, maja podobny tok myślenia i podobne interesy i poglądy. Partie polityczne mają przedstawiać interes ogółu, dążyć do zmian w społeczeństwie, oczywiście na lepsze. Partie polityczne mają za zadanie artykułować a zarazem reprezentować poszczególne interesy konkretnych odłamów społeczeństwa, skutecznie dążą do ich przedstawiania i realizowania, są zdolni do łączenia ze sobą rywalizacji o władzę i wpływy z metodami negocjacji i zawierania kompromisów. Jest bardzo wiele partii politycznych i są podzielone zważywszy na podział organizacyjno-funkcyjny. A więc można wyróżnić partie komitetowe i rozwinięte, ze względu na strukturę organizacyjną; parlamentarno-wyborcze i pozaparlamentarne, zważywszy na genezę organizacyjną; ze względu na stopień upartyjnienia swoich kandydatów można wyróżnić partie polityczne kadrowe i masowe, a ze względu na typ członkostwa, są partie z członkostwem bezpośrednim i pośrednim. Są też inne podziały, według których ustosunkowują się partie polityczne, ale te wymienione powyżej są najważniejsze. O partiach politycznych jest zawsze głośno w mediach, ponieważ przyciągają one uwagę swoimi zachowaniem.

Politologia

15 sierpnia 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Politologia Aby społeczeństwo mogło właściwie funkcjonować, musi mieć swoje zasady i ograniczenia, a jest to możliwe dzięki sprawowanej władzy. Władza jest częścią każdej społeczności, ona ukierunkowuje i wytycza zasady, dlatego jest niezwykle ważna. Badaniem i interpretowaniem zasad dotyczących funkcjonowania władzy w państwie, zajmują się nauki polityczne, potocznie nazywane politologią. W Polsce politologia dzieli się na pięć głównych działów, a wśród nich można wyróżnić takie wytyczne jak: funkcjonowanie systemów politycznych, stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie, teoria polityki, doktryny polityczne i poszczególne działy polityki omawiane szczegółowo, jak polityka gospodarcza, ekologiczna itp. Ogólnie cała polityka toczy się wokół sprawowania władzy w państwie i jej odbierania przez społeczeństwo. Polityka to wszystkie działania dążące do zdobywania władzy, jej utrzymywania na stałym poziomie i wszystkie czynności z tym związane. Taka nauka społeczna jak politologia, zajmuje się też teorią organizacji władzy, jej głównymi funkcjami i charakterem całego państwa. Czyli wszystko się kręci koło społeczeństwa i władzy, która w nim rządzi. Władza rządzi za pomocą ustaw, dzięki temu wszystko ma swoje wytyczone granice. Władza jest niezbędna w każdej społeczności, jej funkcjonowanie ma wielki wpływ na wszystkich obywateli, na to, co się aktualnie w państwie dzieje. Różne są rodzaje władzy i sposób jej sprawowania, ale zawsze ma ona dążyć do ustanawiania zasad, według których społeczeństwo ma żyć zgodnie i porządnie.