Polityka 365

Blog Polityczny

Wybory – słów kilka

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Wybory – słów kilka Wybory w demokratycznych państwach są jednym, obok przejęcia władzy przez daną organizację, z najważniejszym momentów dla kandydatów jak i całych partii. To właśnie dzięki nim każdy obywatel może wybrać swojego kandydata, który przy zdobyciu określonej władzę, W Polsce rozróżniamy pewną hierarchię wyborów, która od rynku lokalnego przechodzi w wybory ogólnonarodowe, aż wreszcie w wybory prezydenta kraju, które są na znajdują się na ostatnim miejscu. Stąd wybory w Polsce można podzielić na: samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Wynik w dużej mierze odzwierciedla myśl danego społeczeństwa. Decydując się na określonego kandydata wyborca utożsamia się z jego poglądami, chce, aby weszły w życie plany jego wybrańca oraz oczekuje zmian, które zapowiada jego kandydat. Wybory w Polsce są: powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne, równe i tajne. Powszechne, czyli każdy obywatel ma prawo do tego żeby głosować lub kandydować, jeżeli chodzi o wybory – inaczej nazywa się to czynnym i biernym prawem wyborczym. Każde wybory są również bezpośrednie, oznacza to, że obywatel sam osobiście oddaje swój głos na kandydata, a jego głos ma decydujące znaczenie dla wyniku głosowania. Proporcjonalność odnosi się do liczby mandatów uzyskanych przez określoną partię, która jest odpowiednio adekwatna do liczby uzyskanych głosów. Równość w wyborach objawia się tym, że każdy głos jest sobie równy, ma to samo znaczenie i tą samą wartość. I ostatnia cecha wyborów, tajność. Odnosi się ona do tego, że wybory przebiegają anonimowo i do samego ich końca nie wiadomo, kto wygra.

Unia Europejska zjednoczoną Europą

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Unia Europejska zjednoczoną Europą Unia Europejska to związek europejskich państw mający na celu wspólnotę polityczną i gospodarczą. W swojej ostatecznej formie Unia Europejska uformowała się w latach 90. Sam związek jest bardzo osobliwą unią, ponieważ jest to pierwszy na świecie taki rodzaj organizacji, która stoi ponad rządami i państwami oraz zrzesza w swym obrębie interesy i całe narody. Najważniejszym zadaniem Unii to unifikacja społeczna i ekonomiczna państw członkowskich. Może to się dobyć przede wszystkich poprzez zniesienie granic między państwami oraz likwidowanie barier handlowych. Unia dąży również do tego, żeby być jednością w sprawach polityki zagranicznej. Związek państw europejskich dąży również do lepszej poprawy życia w państwach najuboższych oraz do swobodnego przepływu ludzi między granicami krajów. Wspólnota Europejska budowana jest na haśle wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które ma unia zapewnić obywatelom mieszkającym na jego terenie. Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw członkowskich, wśród których znajduje się Polska. Obszar działania Unii jednak cały czas się poszerza i 1 lipca 2013 roku do wspólnoty ma dołączyć Chorwacja. Konieczność założenia Unii Europejskiej wyniknęła przede wszystkim z potrzeby jedności i przywrócenia siły oraz prestiżu Staremu Kontynentowi. Zjednoczona Europa dba o każde z państw członkowskich i zawsze wypowiada się na arenie międzynarodowej w interesie wszystkich państw, które do niej należą. Nadzorem całej Zjednoczonej Europy zajmuje się Rada Unii Europejskiej, której siedziba mieści się w Brukseli. Obok Rady Unii Europejskiej istotną funkcję spełnia Parlament Europejski, który mieście się w Strasburgu.

Polityka zagraniczna – każde państwo ją posiada

8 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Polityka zagraniczna – każde państwo ją posiada Politykę zagraniczną prowadzi każde państwo na świecie. Przy jej pomocy kraje mogą prowadzić własne interesy lub osiągać zakładane cele. Charakter polityki zagranicznej ściśle związany jest z wewnętrzną strukturą danego państwa, jego celów czy założeń. Stąd polityka zagraniczna realizowana jest zawsze przy założeniu, że kraj będzie bronił swoich interesów – granic, terytorium, kultury, ideologii, języka czy status ekonomiczny. Dlatego polityka zagraniczna bardziej stawia na współpracę niż zamianę określonych interesów. Sposób uzyskania określonych celów w dużej mierze uzależniony jest od założeń danego państwa, stąd zakładane cele można zdobywać przez współpracę, wojnę, okupację, wyzysk czy agresję. Stąd każdy kraj posiada swoją politykę zagraniczną, czy tego chce czy nie, jest zmuszony do prowadzenia własnej polityki zagranicznej. Jaki jest cel takich działań? Przede wszystkim państwa prowadzać politykę zagraniczną zapewniają swoje bezpieczeństwo, następnie dbają o rozwój kraju i wzrost jego statusu ekonomicznego. Za pomocą polityki międzynarodowej można również spowodować wzrost państwa w siłę oraz wzrost jego znaczenia na arenie międzynarodowej, – czyli prestiż. W Polsce politykę zagraniczną realizuje Minister Spraw Zagranicznych przy pomocy konsulatów i ambasad. Parlament zaś zakłada cele, które ma osiągnąć polityka zagraniczna i rozlicza Ministra Spraw Zagranicznych oraz podległe mu jednostki z osiągniętych rezultatów i zdobytych celów.

Polityka, a partie polityczne

30 sierpnia 2014

Kategoria: Europa, Politycy;
Tagi: , ,

Polityka, a partie polityczne W większości demokratycznych państw władza leży w rękach określonych partii politycznych. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że partie polityczne sprawują władzę w kraju lub wywierają na daną władzę określony wpływ – zgodny ze swoim statutem wyborczymi obietnicami. Sama partie mają charakter członkowski i są dobrowolne. Ich głównym celem jest zdobycie władzy i jak najdłuższe sprawowanie jej. Stąd każdy obywatel państwa, może z własnej nieprzymuszonej woli wstąpić do którejkolwiek partii zorganizowanej wokół rządu na terytorium danego kraju. Decyzja o przystąpieniu do partii jest dobrowolna, jednakże trzeba się liczyć z tym, że w ten sposób zgadza się na program i charakter działalności danej partii. Uczestnictwo w partii wymaga zainteresowania, aktywnego działania i znajomości aktualnych planów oraz zamiarów partii. Każda partia ma swój określony cel, wyłączając oczywiście władzę, która jest celem nadrzędnym, jedne gromadzą wokół siebie robotników, inne rolników, a jeszcze innych wszystkich obywateli. Dlaczego akurat partie pełnią władzę? Cele i priorytety danej partii są w dużej mierze odbiciem oczekiwań i mentalności jego członków oraz osób, które w wyborach głosują na członków danej organizacji. Stąd decydując się na oddanie głosu na określoną partię, akceptujemy jej program i cele. W przeciwieństwie do fundacji i stowarzyszeń, partie mają charakter przede wszystkim czysto rządowy, stąd nie mogą istnieć poza rządem lub mieć charakter pozarządowy. Decydując się na wybór danej partii sugerujemy się korzyściami, które możemy osiągnąć, jeżeli dana partia dojdzie do władzy. Oddanie swojego głosu można uznać, jako kredyt zaufania wystawiony organizacjom, który w niedalekiej przyszłości ma się wrócić z nawiązką.