Polityka 365

Blog Polityczny

Polityka, a partie polityczne

30 sierpnia 2014

Kategoria: Europa, Politycy;
Tagi: , ,

Polityka, a partie polityczne W większości demokratycznych państw władza leży w rękach określonych partii politycznych. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że partie polityczne sprawują władzę w kraju lub wywierają na daną władzę określony wpływ – zgodny ze swoim statutem wyborczymi obietnicami. Sama partie mają charakter członkowski i są dobrowolne. Ich głównym celem jest zdobycie władzy i jak najdłuższe sprawowanie jej. Stąd każdy obywatel państwa, może z własnej nieprzymuszonej woli wstąpić do którejkolwiek partii zorganizowanej wokół rządu na terytorium danego kraju. Decyzja o przystąpieniu do partii jest dobrowolna, jednakże trzeba się liczyć z tym, że w ten sposób zgadza się na program i charakter działalności danej partii. Uczestnictwo w partii wymaga zainteresowania, aktywnego działania i znajomości aktualnych planów oraz zamiarów partii. Każda partia ma swój określony cel, wyłączając oczywiście władzę, która jest celem nadrzędnym, jedne gromadzą wokół siebie robotników, inne rolników, a jeszcze innych wszystkich obywateli. Dlaczego akurat partie pełnią władzę? Cele i priorytety danej partii są w dużej mierze odbiciem oczekiwań i mentalności jego członków oraz osób, które w wyborach głosują na członków danej organizacji. Stąd decydując się na oddanie głosu na określoną partię, akceptujemy jej program i cele. W przeciwieństwie do fundacji i stowarzyszeń, partie mają charakter przede wszystkim czysto rządowy, stąd nie mogą istnieć poza rządem lub mieć charakter pozarządowy. Decydując się na wybór danej partii sugerujemy się korzyściami, które możemy osiągnąć, jeżeli dana partia dojdzie do władzy. Oddanie swojego głosu można uznać, jako kredyt zaufania wystawiony organizacjom, który w niedalekiej przyszłości ma się wrócić z nawiązką.

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe

29 sierpnia 2014

Kategoria: Polityka, Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe Ustawa Zasadnicza, – czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w swoich zapisach ogłasza, ze najwyższą władzą w Rzeczpospolitej Polskiej jest Naród, który sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu w wolnych wyborach, które odbywają się, co cztery lata. Założenie istnienia dwuizbowego parlamentu nie zakłada wcale, że pozycja obu izb jest równa. Zgodnie z ustrojem Polski, większe kompetencje posiada Sejm, który decyduje o kierunkach polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, to sejm powołuje i może odwołać rząd, to w końcu sejm jest organem ustawodawczym, to posłowie uchwalają ustawy, czyli tworzą prawo w Polsce. Senat jest organem o uprawnieniach o wiele mniejszych niż Sejm. Owszem jakby zatwierdza on przesyłane do niego ustawy, może wprowadzać swoje poprawki, jednak sejm może te poprawki odrzucić. W szczególnych przypadkach senat może obradować wraz z sejmem. Wówczas tworzy Zgromadzenie Narodowe. To właśnie Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone siły posłów i senatorów ma uprawnienia do przyjęcia nowej ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Zgromadzenie Narodowe przyjmuje ślubowanie od Prezydenta Elekta, może go również postawić przed Trybunałem Stanu, czy też uznać prezydenta za niezdolnego do pełnienia swojego urzędu. Dopuszczalne są również posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w przypadku spotkania z osobistością wybitną, która jest gościem. Przed takim zgromadzeniem przemawiał między innym Jan Paweł II, który przybył do Rzeczpospolitej z pielgrzymką.

Koalicje polityczne

28 sierpnia 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Koalicje polityczne Na terenie każdego z państw bardzo dużą rolę odgrywa koalicja. Warto, więc wyjaśnić, czym jest oraz jakie są jej główne wytyczne oraz podstawowe znaczenia. Koalicja polityczna jest zawsze formowana dla osiągnięcia pewnych wzajemnych korzyści, co sprawia, że ma bardzo duże i zasadnicze znaczenie. Najczęściej, więc używa się jej, dlatego, że w innym przypadku owe cele byłyby niemożliwe. Istnieje kilka różnorodnych koalicji, zaś jedną z najważniejszych jest koalicja wyborcza. Jest to złączenie sił, dzięki którym możliwe staje się wygranie wyborów. W tym celu ze sobą połączyć się mogą na przykład partie polityczne, czy też grupy, które połączone są jednym wspólnym interesem. W tym celu ustanawia się także przedstawicielstwo, dzięki czemu o wiele łatwiej można wyznaczyć i osiągnąć cele. Wśród takich koalicji możemy wyróżnić addytywną, która to zawsze tworzona jest przez partie. Jej głównym i zasadniczym celem jest zintegrowanie głosów wyborców. Dodatkowo możemy także wyróżnić koalicję subaddytywną, której to zasadniczym celem jest pozyskanie większej grupy wyborców. Ostatnim rodzajem koalicji jest superaddytywna, której cechą charakterystyczną jest to, że dostaje premię za samo swoje powstanie. Jednym z rodzajów, które to cieszą się dziś dużą popularnością jest także koalicja decyzyjna. Jej zasadniczym celem jest przeforsowanie decyzji w sprawie, a także zdobycie znaczenia na rynku. Ostatnim rodzajem jest tak zwana koalicja gabinetowa, która to zawsze powstaje w chwili, kiedy powstaje i formuje się nowy rząd. Dzięki takiej koalicji ma on większe szanse na poparcie.

Studia polityczne

27 sierpnia 2014

Kategoria: Polska;
Tagi: , ,

Studia polityczne Ludzie mają różne zainteresowania, które często przejawiają się już w młodym wieku. Ludzie interesują się polityką i jego areną, dlatego wielu z nich wybiera na swoją ścieżkę życiową studia polityczne. Generalnie chodzi tu o kierunek, jakim jest politologia i jest to coraz bardziej popularny kierunek nauczania wśród ludzi w różnym wieku. Na takich studiach można studiować różne kierunki, w zależności od ukierunkowania naszych celów w przyszłości. Może to być politologia, polityka społeczna, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na wszystkich tych wydziałach można nabywać wiedzę na temat ogólnych zasad rządzących społeczeństwem w państwie politycznym, poznaje się wszelkie pojęcia politycznie systemy z nimi związane. Można się nauczyć o najważniejszych organach ustawodawczych w państwie, ich kompetencjach i funkcjonowaniu. Zdobywa się wiedzę o tym, kto tak naprawdę rządzi w państwie, jakie ma możliwości i ograniczenia. Polityka jest ściśle związana z prawem, ponieważ na podstawie ustaw ustanawianych i uchwalanych przez Sejm i Senat, obywatele mają swoje prawa i obowiązki. Warto poszerzać swoją wiedzę o nowe terminy polityczne, wiedzieć, co się aktualnie dzieje na scenie politycznej, bo polityka dotyka każdego z nas, dotyczy każdej sfery życia obywatela. Dzięki temu, że istnieją studia polityczne, mamy w państwie wiele młodych i ambitnych polityków, gotowych zmieniać świat na lepsze. A dzięki polityce mogą do tego z łatwością dążyć.

nastpne »